Změna provozní doby mateřské školy

Vyhovuji žádosti rodičů a od 3. září 2018 měním provozní dobu mateřské školy. Nová provozní doba je denně od 6.15 hod. do 15.15 hod.


Organizace vyučování v 1. třídě v 1. týdnu školního roku

  1. 9. Slavnostní přivítání v 8.30 hodin v 1. třídě.
  2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  4. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).
  5. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování ve dnech 4. – 7. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 3.9. …text pokračuje


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 3. září 2018. Provoz MŠ je od 6.15 do 15.15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Informace k ukončení školního roku v ZŠ a MŠ

Školní rok 2017/18 bude v základní škole ukončen v pátek 22. června 2018. Na období od 25. do 29. června uděluje ředitel z důvodu stavebních  prací v budově školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude přerušen od čtvrtka 5. července do pátku 31. srpna. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. září.

Vzhledem k naplánovaným stavebním pracím se předpokládá, že školní rok 2018/19 v základní škole bude zahájen až v pondělí 10. září. Informaci upřesníme na konci srpna dle vývoje rekonstrukce školy, v případě příznivého vývoje začne školní rok 3. září.

…text pokračuje


Hurá na prázdniny!

“Když na louce kvetou kopretiny, těšíme se všichni na prázdniny….”
Než se všichni rozutečou, je třeba se rozloučit se školkou, kamarády a budoucími školáky.
Celé dopoledne jsme sledovali oblohu a přemýšleli, zda můžeme “rozloučení ” uskutečnit venku před školkou. Nakonec zvítězila varianta ve školce – všech 12 stanovišť s úkoly bylo rozmístěno na chodbě, ve třídě i v tělocvičně.
…text pokračuje


Výlet za zvířátky

Ve středu 20. června se děti konečně dočkaly – DNESKA JEDEME DO ZOO.
Písničku se stejným názvem jsme se naučili – všech pět slok, chůzi ve dvojicích a v zástupu jsme se nenaučili – bohužel. Jak se ukázalo, trénink spořádané chůze v útvaru se zcela minul účinkem. Třeba takové žirafy byly tak velkým lákadlem, že děti uháněly tryskem k výběhu a jen díky těžkým batohům se na chvilku zastavily.
Jak už to bývá, zvířata jsou fajn, ale batoh, který skrýval jídlo a dobroty na celý den zvítězil. Skvěle fungoval výměnný obchod – tři lentilky za sušenku, gumový medvěd za oplatek – všichni si pochutnali.
…text pokračuje


Loučení se školním rokem 2017/18

Školní rok 2017/2018 je za námi. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží – okresních i krajských, absolvovali plavecký a lyžařský výcvik, připravili úspěšnou školní akademii, zapojili se do příprav školy na rozsáhlou rekonstrukci.  …text pokračuje


Fotbalové derby

V úterý 19. června 2018 zaplnili tribuny fotbalového hřiště diváci z řad žáků naší základní školy, aby podpořili své favority – ať už z 9. třídy nebo z družstva, které utvořili žáci ostatních ročníků. Boj byl dramatický a tvrdý, vyžádal si bohužel  i jedno zranění, přesto  všichni  hráči i fanoušci potvrdili, že je fotbal opravdu baví. …text pokračuje