Vánoční setkání

Dramatický kroužek a školní družina zvou na představení.


Revoluční protidrogový vlak

Pondělní vyučování 4. 12. 2017 začalo pro žáky 8. a 9. třídy velice netradičně. Na bystřickém nádraží měli možnost vstoupit do protidrogového vlaku a unikátní formou prožít příběh svých vrstevníků, do jejichž života vstoupily drogy. …text pokračuje


Mikulášské zpívání

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali nenašli, byli oba smutní….

Děti ze školky ale vůbec smutné nebyly. V pondělí 4. prosince se setkaly v mateřské škole se svými kamarády ze základní školy. V čertovských kostýmech předvedly čertovský program sestavený z čertovských písní, čertovských básniček a čertovských tanců. Ze samé radosti, jak jim sluší blikající rohy, vidle řetězy a kopyta zapomínaly chvílemi zpívat, ale ostudu si, myslím, neudělaly.
Společně se školáky si za doprovodu houslí a klavíru zazpívaly vánoční koledy a písně. Po příjemně strávené hodince se jen nerady loučily.

…text pokračuje


Dýchánek pod lípou

Výtvarná práce tohoto názvu, získala v soutěži Strom roku 2017, krásné 3. místo v kategorii skupin.  Autorem díla je Slávek Tomášek a Vendulka Orgoňová ze 4. třídy. Oběma umělcům gratulujeme.


Školní kolo olympiády v českém jazyce

Dne 29. 11. 2017 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiáda se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové.
Výsledky: …text pokračuje


Školou opět chodil Mikuláš

Zábavné dopoledne plné čertovských úkolů si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. třídy.    V úterý 4. 12. 2017 se průvod Mikuláše, anděla a spousty čertů vydal nejprve na 1. stupeň naší školy. Při plnění úkolů a následné nadílce bylo pěkné sledovat, jak si rozumějí nejmladší žáci naší školy s těmi nejstaršími. A potom už čerti a čertice řádili na zámku. Jak to vše probíhalo máte možnost zhlédnout na našich fotografiích.


Hurá do bystřických středních škol!

Na začátku prosince se deváťáci každoročně vydávají na exkurzi do bystřických středních škol. V pátek 1. 12. 2017 jsme tedy společně vyrazili nejprve na gymnázium. Po kulturním programu, který si pro nás i ostatní školy připravili studenti 3. ročníku, nás pan ředitel Hanák seznámil se školou samotnou, ale i se všemi aktivitami, které gymnázium nabízí svým žákům během čtyřletého studia. …text pokračuje


Sobíci, věnečky a vůně Vánoc…

2. prosince se v kulturním domě v Dolní Rožínce konala Vánoční výstava. Prodávajících a nabízeného vánočního zboží byla spousta a dokonce mezi ně přišli a dobře se uvedli i žáci ze školní družiny školy zámek. Doma, či v družině vyrobené zboží prezentovali a prodávali kolemjdoucím. …text pokračuje