Plenární zasedání rodičů

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční ve středu dne 26. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2018-19, informace ze života školy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Program Školní mléko

mlékoI v tomto školním roce bude škola zapojena do programu Školní mléko. I v tomto roce mají všichni žáci základních nárok na neochucené mléčné výrobky zdarma, a to zhruba 4 ks za měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky částečně dotované, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. …text pokračuje


Ovoce do škol

Naše škola se i letos zapojila do programu Ovoce do škol. Program  je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. …text pokračuje


Zahájení školního roku 2018-19 v 6.-9. třídě

Školní rok pro žáky 6.-9. třídy bude zahájen v pondělí 10. září v 7.45 hod. v budově školy na zámku. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby.

Od úterý 11. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů.

Od pondělí 10. září bude výuka ve 4. a 5. třídě probíhat v budově školy na zámku.


Školní rok 2018/19 odstartován

V pondělí 3. září začal první školní den pro žáky 1.-5. třídy (žáci 6.-9. třídy si z důvodu rekonstrukce školy užívají ještě jeden bonusový týden prázdnin). Na prvňáčky čekala malá slavnost, na které je přivítal starosta obce pan Zdeněk Horák, ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský a za kulturní komisi obce Dolní Rožínka paní Blažejka Kuchařová. Patrony prvňáků se tradičně stali letošní deváťáci. …text pokračuje


Zahájení školního roku 2018-19

Školní rok 2018/2019 bude ve 2.-5. třídě zahájen v pondělí 3. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách v budově 1. stupně na sídlišti. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 8.30 hodin.

V úterý 4. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno ve 2. – 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.), ve 4. a 5. třídě po 5. hodině ve 12.15 hod.

Školní rok pro žáky 6.-9. třídy bude vzhledem k rekonstrukci školy zahájen v pondělí 10. září (podrobnosti budou upřesněny později). Na období od 3. do 7. září uděluje ředitel žákům 6.-9. třídy ředitelské volno.

…text pokračuje


Změna provozní doby mateřské školy

Vyhovuji žádosti rodičů a od 3. září 2018 měním provozní dobu mateřské školy. Nová provozní doba je denně od 6.15 hod. do 15.15 hod.


Organizace vyučování v 1. třídě v 1. týdnu školního roku

  1. 9. Slavnostní přivítání v 8.30 hodin v 1. třídě.
  2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  4. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).
  5. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování ve dnech 4. – 7. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 3.9. …text pokračuje