Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka 1, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID ms6pdpb, e-mailem na adrese vedeni@zsdr.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1. …text pokračuje


A je jich jedenáct

Letošní školní rok začíná pomalu stříhat svůj pomyslný metr, a tak se děti z 1. – 3. třídy vydaly v pátek 18. 5. na školní výlet. Tentokrát si k sobě přizvaly předškoláky z naší mateřské školky s jejich paní učitelkou. Přes původní zděšení všech starostlivých maminek, kdy předchozí den celý propršel, nám páteční počasí ukázalo svoji velmi vlídnou tvář.

A kam že jsme se letos vydali? Možná znalejší z vás již vytušili z nadpisu, a ten kdo si není ještě zcela jist, se to dozví ze slohových postřehů žáků 3. třídy.

…text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Akademie 2018

10. května 2018 v 15.00 hod. se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2018.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. …text pokračuje


Školní akademie 2018

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé i současné žáky, prostě všechny přátele i nepřátele 🙂 školy, na Školní akademii. Můžete se těšit, že letos bude 10. května JINÁ 😉 .


Školní družina a Den Země

Každý z nás slaví svůj svátek, přejeme si to, z čeho máme radost, co nás potěší, udělá nás šťastnější. I naše planeta Země si zaslouží naši péči a starostlivost. Žáci v ŠD zámek si oslavný den, Den Země – 22. 4. vzali za své. Vymysleli a nakreslili omalovánkové listy, vytvořili plakát s úžasnými myšlenkami a vedli na toto téma s mladšími spolužáky debatu. …text pokračuje


Čarodějnice ve školní družině

Koncem měsíce dubna je krásně, všelicos kvete a příjemně voní, příroda se má čile k světu. I nám je skvěle, kromě jiného se připravujeme na oslavu a rej čarodějnic. Nedílnou a nejdůležitější součástí magických oslav je zajisté výroba baby – čarodějnice.  …text pokračuje


Čarodějnický rej ve školce

Čarodějka na dvorku, chce startovat motorku…,

touto veselou písničkou jsme ve školce zahájili čarodějnické dopoledne.
Sluníčko svítilo, foukal vítr – zkrátka – ideální počasí pro rejdy čarodějnic. Ty se sešly před školkou, aby prokázaly svůj um při létání na koštěti, slalomu mezi stromy, hodu myší do kotle a mnoho dalších aktivit.
…text pokračuje