Kateřinská zábava

Rada rodičů při základní škole pořádá 16. listopadu 2007 v kulturním domě v Dolní Rožínce tradiční Kateřinskou zábavu.
Hraje skupina ARZENAL.
Začátek ve 20 hodin, vstupné je 60 Kč.
Je připravena bohatá tombola (DVD, DVD,…) a občerstvení.
Výtěžek zábavy bude použit na akce, které pořádá škola pro žáky.


Vlaštovičko, leť!

Podzimní slavnosti Tato písnička provázela žáky 1. – 3. třídy předprázdninovým dopolednem 24. 10. 2007.
A co se to u nás konalo?
Tímto dopolednem v naší škole vyvrcholily letošní “podzimní slavnosti”. Již od pondělí se žáci ve výuce zabývali jedním ústředním tématem a tím byl v tuto dobu, jak jinak než podzim.
…text pokračuje


Dotazníkové šetření Mapa školy

scio.jpgNaše škola zahájila dotazníkové šetření Mapa školy, jehož cílem je zjistit, jak ji vnímají rodiče, kde vidí její silné a slabé stránky, jakou školu by si představovali pro své dítě a zároveň jak školu vnímají žáci i učitelé. Šetření je také zaměřeno na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání týkající se výuky, vzdělávání, prostředí školy.
…text pokračuje


Evropský den jazyků ve 3. třídě (26. 9. 2007)

den-jazyku.jpgŽáci 3. třídy se už téměř měsíc učí angličtinu, a proto se mohli hrdě připojit k projektům v rámci Evropského dne jazyků.
Nejdříve si ujasnili, co je Evropa, kolik v ní leží států, jakými jazyky v nich lidé mluví a jak je důležité znát některý světový jazyk.
…text pokračuje


Lyžařský výcvik

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a metodického pokynu MŠMT č. 37014/2005-25, bude ZŠ v Dolní Rožínce pořádat pro žáky 7. a 8. tříd týdenní sjezdařský lyžařský kurz. Kurz se uskuteční 18.-24. února 2008 v Zdobnicích (chata Jitřenka) v Orlických horách. V případě zájmu se ho mohou zúčastnit i žáci 6. a 9. tříd. Všichni před odjezdem odevzdají potvrzení rodičů o odborném seřízení lyžařského vázání a bezinfekčnosti.
Kurz je určen jak pro úplné začátečníky (naučí se základy lyžování, tak aby bez problémů a bezpečně zvládli jednodušší sjezdovky včetně užívání vleku), tak pro pokročilé lyžaře, kteří se budou zdokonalovat v technice (vše pod vedením zkušených instruktorů–učitelů, kteří jsou držiteli licence učitelů lyžování vydané Ministerstvem školství). Dále žáci absolvují přednášky o technice lyžování, bezpečnosti na horách, první pomoci, výstroji a výzbroji lyžaře a další. Důraz bude rovněž kladen na dodržování režimu dne (budíček, včasné příchody, nástupy, večerka), udržování pořádku, osobní hygienu atd.
Cena by se měla pohybovat kolem 2 000 Kč (ubytování, strava, doprava).


Turnaj ve florbalu

Žáci 9. třídy uspořádali pro své spolužáky v závěru školního roku turnaj ve florbale. Zde přinášíme jeho výsledky.
Mladší žáci (4.-6. třída):
1. místo: T. Vařejka, V. Vařejka, L. Starýchfojtů a K. Jukl
2. místo: M. Střešňák, T. Krytinář, J. Dvořák a R. Červený
3. místo: M. Fendrych, F. Šejnoha a M. Adam
Starší žáci (7.-9. třída):
1. místo: L. Hofman, J. Vařejka, M. Roman
2. místo: F. Humpolík, M. Svoboda, P. Jaroš a M. Marek
3. místo: A. Hajný, T. Jukl, J. Jež a J. Juráček
Odměny poskytla Rada rodičů, za což ji i organizátorům děkujeme.


Žáci 9. třídy se loučí

Čas letí a je tu opět konec školního roku. Nedávno nastoupili poprvé do školy jako prvňáčci a už se s námi po devíti letech loučí. Na rozloučení pro ostatní žáky připravili několik akcí:
1. června – Den dětí – dopoledne plné úkolů, hádanek a poznávání pro žáky 1. stupně v parku a na hřišti. Všichni účastníci dostali odměny a odcházeli spokojeni.
22.-26.června – zápasy 18 florbalových družstev 1. a 2. stupně.
25. června – diskotéka pro 4.-9. třídu – hudba, tanec, soutěže, občerstvení – to je přesně to, co žáci potřebují k  radosti.
27. června – fotbalové utkání deváté třídy proti zbytku školy.
28. června – ve 12.30 hod – slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy v obřadní síni a  od 13 hodin rozloučení žáků s učiteli a všemi zaměstnanci školy formou zábavné soutěže.
Děkujeme Radě rodičů za finanční podporu všech akcí.
A slova na rozloučenou z časopisu, který deváťáci vydali:
„…víme, že devět let byla doba, kdy jsme se vzdělávali a určitě svůj čas nepromarnili. Citlivě jsme vnímali, že naši učitelé a rodiče stojí za námi, věří nám…
Těm všem děkujeme…“


Ať nám leje nebo praží, GROŠáci se vždycky snaží

svetla2.jpgDěti z našeho národopisného souboru Groš mají za sebou tři náročná, ale velmi úspěšná vystoupení.
V sobotu 26. 5. 2007 si získaly obdiv mnoha posluchačů, kteří se sešli u studánek Barborky a Vitulky na Třech Studních na tradiční slavnosti Otvírání studánek. …text pokračuje