Florbalový turnaj

15. a 16. prosince se jako každý rok odehrával florbalový turnaj mezi žáky základní školy. Ti byli rozděleni do dvou kategorií, ve kterých mezi sebou soupeřili.

…text pokračuje


Koledování

Žáci 1. stupně zvou všechny rodiče na tradiční pásmo koled u živého betléma.


Exkurze do střediska Ostrůvek

V pátek 12. prosince navštíví žáci 9.A třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují vzdělávací program Přírodou České republiky. Odjezd z Dolní Rožínky je v 6.10 hod autobusem ZDAR, linka Bystřice n. P.-Velké Meziříčí. Návrat bude ve 13.10 hod do Dolní Rožínky.


Šermíři

Na středu 3. prosince je pro žáky připraven výchovný program Renesance. Představení se uskuteční v kulturním domě od 10 hodin a podílet se na něm budou i někteří žáci 9. tříd. Cena představení je 35 Kč, žáci platí 25 Kč, Rada rodičů přispěje částkou 10 Kč.


Zlaté české ručičky

23. 10. se na 1. stupni konala soutěž Miss Jeřabinka, které se zúčastnily děti z 1.-3. tříd. Opět ukázaly, že jsou velmi nápadité, zručné a trpělivé.

Během soutěžního dopoledne si ve svých pracovních týmech vyzkoušely roli návrháře přírodních oděvů, jiní roli modelky nebo slepého malíře. …text pokračuje


Anketa

V uplynulých dnech proběhla anketa o nekrásnějí dívku nebo chlapce naší školy. Přinášíme výsledky:

Dívky, ženy: 1. Kateřina Jarošová, 2. Vendula Hillová, Monika Šuterová, 3. Kristýna Křížová

Muži, chlapci: 1. p. uč. Špaček, 2. Jan Jandek, 3. Ondřej Čech


Sběr kaštanů

V minulém týdnu žáci sbírali kaštany. Celkem jich odevzdali 1111 kg. Kaštany od nás odkoupili Lesy a rybářství Velké Meziříčí, kterým bude sloužit jako potrava pro zvěř.

Nejvíce odevzdali Jan Špaček 113 kg, Jakub a Filip Synkovi 156 kg, 4. třída 142 kg.


Projekt Šťastný život

kraj Vysočina

V říjnu bude pokračovat projekt Šťastný život, který je zaměřen na prevenci užívání drog, sexuální výchovu, trestní odpovědnost dětí a ovlivňování pozitivního klimatu v kolektivu.  Podzimní část projektu odstartujeme besedami pro žáky 6., 7. a 9. A třídy v pátek 17. října a dále pro žáky 6. a 7. tříd v pondělí 20. října. Besedy povede  Mgr. Alena Beranová. Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina.