Bystřicko čte dětem

Patnáct obcí mikroregionu Bystřicko, stejně jako vloni některé z nich, zpříjemní dětem dlouhé zimní večery a čekání na jaro. Obec Dolní Rožínka se zapojila do této akce a požádala naši školu o její organizaci. Dolní Rožínka tedy bude číst dětem ve dnech 19.-23. ledna v budově školy na zámku nebo na sídlišti vždy od 16.30 hodin.

Krátkou reportáž z této akce jste mohli vidět na TV Prima v pořadu Minuty z regionu.

…text pokračuje


Předvánoční úspěch

Žáci třetí třídy se před Vánoci zúčastnili soutěže, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek, letos pod názvem “Vánoční výzdoba z vlnité lepenky”. Cílem soutěže bylo vytvořit co nejzajímavější vánoční výzdobu z dodané vlnité lepenky. Letos byly žákům dodány papírové krabičky na dárky a ty měly děti využít k výzdobě. Celá třída společně i s paní učitelkou vytvořila “BETLÉM”, který jste mohli vidět ve vstupu do budovy na sídlišti. 17. prosince proběhlo první – krajské kolo – vyhodnocení soutěže a právě tento den se třeťáci dozvěděli o svém vítězství. Jejich Betlém postoupil spolu s dalšími 13 nápady do celostátního kola. Vyhodnocení tří nejlepších proběhlo 12. ledna 2009 a tady jsou vítězové:

1. místo – ZŠ Královské Poříčí z Karlovarského kraje

2. místo – ZŠ Proboštov z Ústeckého kraje

3. místo – ZŠ Racková ze Zlínského kraje

Vítězným školám blahopřejeme!


Zajímavá výstava

Poslední školní den v tomto kalendářním roce vyrazili žáci 9.A do Brna na výstavu 100.000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Za poněkud choulostivým názvem se skrývá zajímavý počin, který v našich představách může vyvolávat různé a mnohdy i kontroverzní představy. Nutno ale podotknout, že obavy jsou zbytečné. Výstava totiž zkoumá dějiny sexuality a erotiky od nejranějších počátků lidstva až po nedávnou minulost. Pomocí mnoha atraktivních exponátů z celé Evropy ukazuje různorodost přístupů k sexualitě a erotice v průběhu staletí.
…text pokračuje


Tradiční zpívání

Na naší škole je už desítku let tradicí zpívání žáků 1. stupně u živého  betléma .  Letos se sešlo více jak 60 zpěváčků a přihlíželo jim bohaté publikum. Dokonce nás zaznamenala i TV Prima a v krátkém šotu jsme byli vidět v regionálním vysílání. Jsme rádi, že rok od roku našemu koledování přihlíží víc a víc diváků. Vždyť největší odměnou je pro děti pochvala a potlesk.

Článek uveřejněný ve Žďárském deníku


Florbalový turnaj

15. a 16. prosince se jako každý rok odehrával florbalový turnaj mezi žáky základní školy. Ti byli rozděleni do dvou kategorií, ve kterých mezi sebou soupeřili.

…text pokračuje


Koledování

Žáci 1. stupně zvou všechny rodiče na tradiční pásmo koled u živého betléma.


Exkurze do střediska Ostrůvek

V pátek 12. prosince navštíví žáci 9.A třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují vzdělávací program Přírodou České republiky. Odjezd z Dolní Rožínky je v 6.10 hod autobusem ZDAR, linka Bystřice n. P.-Velké Meziříčí. Návrat bude ve 13.10 hod do Dolní Rožínky.


Šermíři

Na středu 3. prosince je pro žáky připraven výchovný program Renesance. Představení se uskuteční v kulturním domě od 10 hodin a podílet se na něm budou i někteří žáci 9. tříd. Cena představení je 35 Kč, žáci platí 25 Kč, Rada rodičů přispěje částkou 10 Kč.