Exkurze do střediska Ostrůvek

Ve středu 16. září navštíví žáci 6. třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují v rámci environmentální výchovy vzdělávací program Mezi stromy. V programu si žáci vyzkouší práci s některými lesnickými pomůckami, naučí se měřit výšku stromů a prověří si znalosti o lesních živočiších. …text pokračuje


Nabídka kurzů pro veřejnost

Ve školním roce 2009/10 nabízíme následující kurzy pro veřejnost:

  • Základy práce na počítači
  • Angličtina pro začátečníky
  • Němčina pro začátečníky

O těchto kurzech informujeme veřejnost již od července na teletextových stránkách kabelové televize v Dolní Rožínce. Kurz Základy práce na počítači je již téměř naplněn, do jazykových kurzů jsou přihlášeni pouze 2-3 zájemci.

Všechny kurzy budou placené, kurzovné však stanovíme podle počtu zájemců (přepokládáme částku zhruba 500 Kč na pololetí u počítačového kurzu, u jazykových kurzů vzhledem k ceně učebnic asi 1000 Kč).  Zahájení kurzů plánujeme od října 2009. V případě malého zájmu se jazykové kurzy nebudou realizovat.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit přímo v kanceláři školy do 20. září (přihlášky podané na obecním úřadu nám již byly předány).


Projekt “Sluneční soustava”

Internet

Internet

Že má dnes na “síti” svoje stránky kde kdo, není žádným tajemstvím. Kromě profesionálních systémů existuje totiž i velká spousta obecně známých programů (počínaje např. PowerPointem), které dokáží vytvořit jednoduchou webovou prezentaci prakticky jedním kliknutím. Samozřejmě, úroveň takto vytvořených stránek je většinou poněkud problematická, protože vzniklý kód je tak trochu neohrabaný,  ale to by bylo na delší povídání a trochu z jiného soudku.

A jak tohle všechno souvisí se sluneční soustavou? Inu vzdáleně, ale souvisí…

…text pokračuje


Zasedání školního parlamentu

Dne 4. září se sešel na svém prvním zasedání školní parlament. Jeho členy jsou zástupci žáků z jednotlivých tříd. Posláním školního parlamentu je zlepšení vzájemné informovanosti žáků a vedení školy o problémech žáků a jejich přání na dění ve škole.

Členové parlamentu: Lukáš Jokl (4. tř.), Ondřej Pročka (5. tř.), Petra Uhlířová (6. tř.), Jaroslav Večeřa (7. tř.), Patrik Klimeš (8. tř.), Kamil Jukl (9. tř.).

Členové zvolili předsedou celoškolního parlamentu Kamila Jukla.

Úkoly pro členy:

  • seznámit spolužáky s posláním parlamentu
  • informovat spolužáky o schránce důvěry
  • 9. třída sestaví jídelníček na týden 21.-25. září

Prvňáčci děkují za krásné uvítání

Předávání kornutů

My, žáci 1. třídy, děkujeme za krásné slavnostní uvítání dne 1. září 2009.

K tomu, že jsme se stali opravdovými školáky, nám i rodičům přišel poblahopřát pan ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský. Pan Starýchfojtů ze Sboru pro občanské záležitosti obecního úřadu předal každému pamětní list a dárkový balíček. Přivítaly nás i paní učitelka s paní vychovatelkou. Deváťáci měli připravený pěkný program a předali nám nádherné vlastnoručně vyrobené kornouty plné sladkostí. To ale nebylo zdaleka všechno.

…text pokračuje


Zahájili jsme

Přivítání

Prvního září se  sešli po prázdninách všichni žáci naší školy. Byli přivítáni svými třídními učiteli v jednotlivých třídách. V první třídě jsme uvítali nové žáky a jejich rodiče.  K jejich slavnostnímu vstupu do školy přispěli svými dárečky i tito sponzoři: …text pokračuje


Nový řád školy

Dne 1. září 2009 vstupuje v platnost nový řád školy, jehož součástí jsou i pravidla hodnocení žáků. Řád školy si rodiče i žáci mohou prostudovat na stránkách školy v sekci Žáci a rodiče. Ve dnech 1. nebo 2. září obdrží žáci písemnou informaci o tomto řádu pro rodiče. Žádáme rodiče, aby řád prostudovali a svým podpisem na návratce  stvrdili, že jsou s ním seznámeni. Pokud si některý z rodičů z jakýchkoliv důvodů nemůže řád prostudovat na internetových stránkách školy, může se dohodnout s třídním učitelem, který má k dispozici tištěnou verzi řádu, na osobní konzultaci a s řádem se seznámit ve škole.


Prázdniny jsou tady

Školní rok 2008/2009 je nenávratně za námi. Nastává krásné období prázdnin. Pro někoho je to doba zaslouženého odpočinku po celoroční školní práci, pro jiné snad příležitost k zamyšlení se nad svými výsledky a  možnost udělat předsevzetí zlepšit se v dalším roce.

Deváťáky čekají v září noví spolužáci na středních školách. Jistě jsou napjatí, jak se jim v novém prostředí podaří najít si své místo. Budoucí prvňáčci se určitě těší na školu už teď.

Všem přejeme pěkné prázdniny a do příštího školního roku hodně úspěchů.