Projekt Šťastný život

V těchto dnech byl v naší škole zahájen projekt Šťastný život, který probíhá za podpory Fondu Vysočiny. Součástí tohoto projektu, který škola vypracovala a získala na něj dotaci z Fondu kraje Vysočina, je především protidrogová tematika, ale také sexuální výchova. …text pokračuje


Papíráček

Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, ESKO-T s.r.o. a Město Třebíč organizovali literární soutěž u příležitosti Dne Země 2008 zaměřenou na třídění, ekologickou likvidaci a druhotné využití odpadového materiálu. Soutěž byla součástí projektu Dny pro Zemi 2008 zařazeného do grantové podpory Zdravého města Třebíč. …text pokračuje


Beseda s absolventem naší školy

Miloš PrášilV pátek 2. května proběhne beseda se štábním rotmistrem Milošem Prášilem, absolventem naší školy.

Štábní rotmistr Miloš Prášil je prvním českým vojákem, který od generálního tajemníka NATO Jaap de Hoop Scheffera dostal medaili za zásluhy. …text pokračuje


Čištění studánky

Pracující děti

Pěkným dárkem ke Dni Země bylo vyčištění studánky v Jivinách dětmi 1.-3. třídy.

Letos nás potěšilo, že byla cesta ke studánce prosekaná a zpřístupněná. U zříceniny jsou také nové lavičky a informační tabule. Je to výborný tip na víkendovou procházku.

…text pokračuje


Krteček a budoucí prvňáčci

obrazek2.JPGDnes byl zahájen klub Krteček, v němž hravou formou rozvíjíme dovednosti a schopnosti budoucích prvňáčků. Pro děti je práce v tomto klubu velkým přínosem dalších zkušeností a poznání, které by budoucí školák měl mít před vstupem do první třídy. Po letech praxe se nám osvědčilo, že vstup do školy je pro všechny příjemnější, bez nejistoty a obav z nového prostředí. Klub Krteček se koná 9.4., 16.4., 30.4., 7.5., 12.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6. 2008.


Dubnové exkurze

hvezdarna.jpg
I na duben je připraveno pro žáky několik exkurzí. Většina z nich je součástí školního projektu environmentální výchovy:
**4.4.** – exkurze žáků 6. třídy do “Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí”:http://www.chaloupky.cz/programy-ostruvku.html
**16.4.** – exkurze pro žáky 8. tříd do Planetária Brno na program “Dobrodružná optika.”:http://www.hvezdarna.cz/index.php3?s=4
**22.4.** – exkurze žáků 8.B třídy do čistírny odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem
**23.4.** – exkurze žáků 8.A do “Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí”:http://www.chaloupky.cz/programy-ostruvku.html
…text pokračuje


Rok na Horácku

Ve středu 9. dubna a ve čtvrtek 17. dubna vždy v 10 hodin se ve velkém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem uskuteční výchovný pořad Rok na Horácku.
S horáckými obyčeji, písničkami a kroji diváky seznámí národopisný soubor Groš. Pořad bude ve znamení oblíbených tanců a her, kterými se lidé na Horácku bavili od jara až do zimy – pletení věnečků, čištění studánek, starobylé obyčeje při dočesávání lnu, koledy a další lidové zvyky.

Galerie


Florbalový turnaj

17.-19. března se uskutečnil ve škole florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 17 týmů ze 4.-9. tříd. Týmy zápasily ve 2 kategoriích – mladší žáci (4.-6. třídy) a starší žáci (7.-9. třídy). Děkujeme žákům 9. třídy za organizaci turnaje a Radě rodičů za zajištění odměn.
…text pokračuje