Soutěž technických dovedností

dilny.jpg 7. listopadu 2007 se zúčastnili žáci 9. třídy (Vojtěch Štětka, Michal Šťastný, Jakub Vala) 10. ročníku Soutěže technických dovedností. Vydali jsme se brzy ráno vlakem do Žďáru nad Sázavou na STŠ. Na kluky zde čekal vědomostní test, poznávání nástrojů a pomůcek, praktická výroba dřevěného prkénka, demontáž a montáž strojního hlavolamu a měření posuvným měřítkem na setiny milimetru.
V konkurenci škol (ze Žďáru n. S., Nového Města, Bystřice n. P., Velkého Meziříčí, Radostína, …) se kluci umístili na krásném 3. místě. V jednotlivcích byl nejúspěšnější Michal Šťastný – na 6. místě ze 45. soutěžících.
Všem borcům ještě jednou blahopřejeme a přejeme: “Kluci, jen tak dál!”


Srovnávací testy žáků 9. třídy

scio1.jpg Ve dnech 19. a 20. listopadu probíhají v naší škole srovnávací testy žáků 9. třídy společnosti Scio, ve kterých si mohou ověřit svoje znalosti a dovednosti z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a německého jazyka. Výsledky testů poskytnou především informaci žákům o tom, jak jsou připraveni pro přijímací zkoušky a studium na středních školách. První část testů proběhla v pondělí 19. listopadu, druhá část – německý jazyk – proběhla v úterý 20. listopadu. Poté byly testy odeslány společnosti Scio, která je zpracuje a s výsledky seznámí žáky a vedení školy v prosinci.


Tajemný hrad

Tak jako každý měsíc, tak i v listopadu pořádá školní družina na I. stupni ZŠ soutěž pro děti. Tentokrát na ně čeká Tajemný hrad s překvapením, kde se všichni soutěžící mohou alespoň na chvíli proměnit v rytíře, který prokáže svoji odvahu a navštíví toto tajné sídlo duchů.
Každý den bude na hradě ukryt nějaký předmět, který děti musí najít a podle hmatu jej určit.
Na konci měsíce listopadu čeká nejlepšího rytíře odměna. Kdo vi? Možná to bude ruka princezny a půl království k tomu. A to přeci stojí za to. Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů ve hře.


Výchovný koncert

marbo.jpgNa úterý 13. listopadu je pro žáky připraven výchovný koncert skupiny MARBO. V 10 hodin začne představení pro děti z mateřské školy a žáky 1. stupně ZŠ s názvem Máme rádi písničky a od 11 hodin pokračuje koncert pro žáky 2. stupně Jak se skládá hit.
Bližší informace o skupině MARBO lze nalézt na stránkách www.hudebniskupinamarbo.cz.
Na vstupné žákům přispívá rada rodičů částkou 15 Kč na žáka, žáci platí 20 Kč.


Kateřinská zábava

Rada rodičů při základní škole pořádá 16. listopadu 2007 v kulturním domě v Dolní Rožínce tradiční Kateřinskou zábavu.
Hraje skupina ARZENAL.
Začátek ve 20 hodin, vstupné je 60 Kč.
Je připravena bohatá tombola (DVD, DVD,…) a občerstvení.
Výtěžek zábavy bude použit na akce, které pořádá škola pro žáky.


Vlaštovičko, leť!

Podzimní slavnosti Tato písnička provázela žáky 1. – 3. třídy předprázdninovým dopolednem 24. 10. 2007.
A co se to u nás konalo?
Tímto dopolednem v naší škole vyvrcholily letošní “podzimní slavnosti”. Již od pondělí se žáci ve výuce zabývali jedním ústředním tématem a tím byl v tuto dobu, jak jinak než podzim.
…text pokračuje


Dotazníkové šetření Mapa školy

scio.jpgNaše škola zahájila dotazníkové šetření Mapa školy, jehož cílem je zjistit, jak ji vnímají rodiče, kde vidí její silné a slabé stránky, jakou školu by si představovali pro své dítě a zároveň jak školu vnímají žáci i učitelé. Šetření je také zaměřeno na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání týkající se výuky, vzdělávání, prostředí školy.
…text pokračuje


Evropský den jazyků ve 3. třídě (26. 9. 2007)

den-jazyku.jpgŽáci 3. třídy se už téměř měsíc učí angličtinu, a proto se mohli hrdě připojit k projektům v rámci Evropského dne jazyků.
Nejdříve si ujasnili, co je Evropa, kolik v ní leží států, jakými jazyky v nich lidé mluví a jak je důležité znát některý světový jazyk.
…text pokračuje