Březnové exkurze

dukovany.bmp17. března se žáci 9. ročníku zúčastní soudního přelíčení u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Tato exkurze je součástí předmětů Občanská a Rodinná výchova a naplňuje téma Výchova demokratického občana. Informace o Okresním soudu …text pokračuje


Nejlepší plesy jsou maškarní…

masopust.jpgPravdivost slov této písně Zdeňka Svěráka Vám určitě potvrdí všichni žáci 1.-3. třídy, kteří se v pátek 8. 2. 2008 zúčastnili našich masopustních dílen. Co se tedy u nás dělo? Po dvě dopolední hodiny jsme vyráběli masopustní masky, které nesmějí chybět v žádném masopustním průvodu. A tak jste u nás ve škole mohli potkat medvědy, policajty, dámy s kloboukem, smrtky a masky Masopustů. Bujarý průvod zavítal s lidovou písní “Už je toho masopustu namále…” i za dětmi naší mateřské školy.


Recitační soutěž

V páteční dopoledne dne 8. 2. 2008 proběhlo na naší škole základní kolo recitační soutěže v kategorii žáků 2. a 3. třídy. Přes 20 malých recitátorů odhodilo všechny zábrany a s vervou sobě vlastní se pustilo do soutěžení. A tak si mohla porota složená z pana ředitele, z paní učitelky Vařejkové, která na naší škole dlouhá léta učila, a ze tří žákyň 9. třídy vyslechnout roztomilé básničky.
Kdo že nás tedy bude reprezentovat v obvodním kole, které se uskuteční 22. 2. 2008 v Bystřici nad Pernštejnem? Nejvíce naši porotu zaujal výkon Jiřího Tomáška z 2. třídy a Evy Elsnerové ze 3. třídy. Vítězům blahopřejeme a věříme, že nás budou statečně reprezentovat.


Literární soutěž

Mnoho budoucích spisovatelů odhalila literární soutěž, která probíhala v měsíci prosinci mezi žáky třetí až deváté třídy. Úkolem bylo napsat povídku, pohádku nebo pověst a použít zadaná slova: Amálka, Vilém, trpaslík, raketa, měšec, počítač. …text pokračuje


GROŠ o Vánocích

vanoce_gros-2007.jpgNárodopisný soubor GROŠ připravuje vánoční koncerty, na které vás srdečně zve. Detaily najdete na pozvánce, kterou si můžete kliknutím na její náhled zvětšit.


Půjdem spolu do Betléma

Koledování 2007Žáci 1. stupně ZŠ v Dolní Rožínce si vás dovolují srdečně pozvat na pásmo koled s názvem **Půjdem spolu do Betléma.**
Příjďte se na nás podívat ve čtvrtek 20.12.2007 v 15.30 hod k budově 1. stupně na sídlišti.


Vánoční diskotéka

A vánoční diskotéka je opět tu! I tentokrát v režii žáků a žákyň 9. třídy. V **pátek 21. prosince** nás v kulturním domě nečeká jen moderní hudba, ale i soutěže s odměnami a dobrá zábava. Tuc, tuc, tuc …


Vánoční koncert souboru Groš na Mitrově

mitrov-2007.jpgV pondělí 17. prosince předali členové našeho národopisného souboru vánoční dárek klientům a ošetřujícímu personálu Domova pro seniory. A nebyl to dáreček malý! Byl jím vánoční koncert s živým Betlémem. K poctivě nacvičeným koledám a vánočním písním přibalily děti úsměv, radost, ohleduplné a ukázněné chování.
Náš koncert způsobil i malý zázrak – světýlka z očí našich dětí rozzářila i oči babiček a dědečků. A tak jsme si odváželi dáreček i my…