Projekt Šťastný život

kraj Vysočina

V říjnu bude pokračovat projekt Šťastný život, který je zaměřen na prevenci užívání drog, sexuální výchovu, trestní odpovědnost dětí a ovlivňování pozitivního klimatu v kolektivu.  Podzimní část projektu odstartujeme besedami pro žáky 6., 7. a 9. A třídy v pátek 17. října a dále pro žáky 6. a 7. tříd v pondělí 20. října. Besedy povede  Mgr. Alena Beranová. Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina.


Koncert

Na pátek 24. října je připraven koncert Bohemia Classic Quartet. V podání smyčcového kvarteta žáci uslyší nejznámější skladby, se kterymi se seznamují v hudební výchově. Koncert se uskuteční v kulturním domě. Začátek pro 1.-4. třídu je v 8.45 hod, pro 5.-9. třídu v 9.50 hod.


Manon je první i poslední má láska

Ve čtvrtek 9. října navštívilo 28 žáků naší školy divadelní představení Mahenova divadla v Brně Manon Lescaut. Milostný příběh abbého Prévosta přepsal Vítězslav Nezval do jevištního tvaru, v němž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux. Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomáhá svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec doženou milence k vyhnání za moře a k záhubě.

Snad se představení, které získalo Cenu diváka 2006, všem líbilo a přineslo účastníkům bohatý umělecký zážitek.

…text pokračuje


Beseda s Policií ČR

Na pondělí 6. října je pro žáky 9. tříd připravena beseda s Policií ČR na závažné téma drogy,  trestní odpovědnost dětí a mladistvých, šíkana. Na besedu žáků pak naváže v odpoledních hodinách beseda pedagogů školy s příslušníky Policie ČR na podobná témata.

Vzhledem k tomu, že se s těmito problémy můžeme setkat i v naší škole, věříme, že tato beseda napomůže žákům i pedagogům v orientaci v této závažné problematice a umožní odhalovat toto nepřípustné chování a hlavně mu předcházet.


Evropský den jazyků

Deváťáci

I naše základní škola si v pátek 26. září připomněla Evropský den jazyků. Aktivit, kterými chceme motivovat žáky ke studiu cizích jazyků a poznávání jiných kultur, jsme připravili více. Děti z 1. stupně se sešly v hodině jazyků společně s deváťáky, kteří jim zahráli německy mluvenou pohádku O červené Karkulce. Ti malí je zase zaujali svými hereckými výkony v anglicky mluvené pohádce O řepě. Společně jsme se naučili pozdravit v několika evropských jazycích a zazpívali si slovensky písničku Prší, prší…

…text pokračuje


Plenární zasedání Rady rodičů (aktualizováno)

Plenární zasedání Rady rodičů se uskutečnilo v pondělí 22. září 2008. Součástí zasedání bylo i zamyšlení rodičů a učitelů nad otázkou, co je dobré vědět o psychickém vývoji dětí v pubertě, o vývoji mezilidských vztahů, o případných úskalích puberty. Besedu vedl výchovný poradce Mgr. Jiří Neuman.

…text pokračuje


Můžeš předejít úrazu?

“Úraz nebo otrava jsou nejčastější příčinou smrti tvých vrstevníků, téměř každé čtvrté dítě je ošetřeno každým rokem pro úraz. Úraz může zcela změnit tvůj život. Trvalé následky úrazu by mohly z tvého života navždy změnit nebo vymazat mnoho věcí, které mají pro tebe velkou hodnotu. Přitom lze úrazu předejít odpovědným chováním.  Jak se chováš ty? Odpověz na otázky dotazníků a ujistíš se.  V každé životní situaci by se každý měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa.”

(citace ze stránek www.szu.cz)

Dotazník (na stránkách Státního zdravotního ústavu)


Zájmové kroužky

Pro tento školní rok je pro žáky připraveno několik zájmových kroužků, které zahájí nebo už zahájily činnost podle zájmu žáků. Bližší informace lze získat u vedoucích kroužků.

…text pokračuje