Anketa

V uplynulých dnech proběhla anketa o nekrásnějí dívku nebo chlapce naší školy. Přinášíme výsledky:

Dívky, ženy: 1. Kateřina Jarošová, 2. Vendula Hillová, Monika Šuterová, 3. Kristýna Křížová

Muži, chlapci: 1. p. uč. Špaček, 2. Jan Jandek, 3. Ondřej Čech


Sběr kaštanů

V minulém týdnu žáci sbírali kaštany. Celkem jich odevzdali 1111 kg. Kaštany od nás odkoupili Lesy a rybářství Velké Meziříčí, kterým bude sloužit jako potrava pro zvěř.

Nejvíce odevzdali Jan Špaček 113 kg, Jakub a Filip Synkovi 156 kg, 4. třída 142 kg.


Projekt Šťastný život

kraj Vysočina

V říjnu bude pokračovat projekt Šťastný život, který je zaměřen na prevenci užívání drog, sexuální výchovu, trestní odpovědnost dětí a ovlivňování pozitivního klimatu v kolektivu.  Podzimní část projektu odstartujeme besedami pro žáky 6., 7. a 9. A třídy v pátek 17. října a dále pro žáky 6. a 7. tříd v pondělí 20. října. Besedy povede  Mgr. Alena Beranová. Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina.


Koncert

Na pátek 24. října je připraven koncert Bohemia Classic Quartet. V podání smyčcového kvarteta žáci uslyší nejznámější skladby, se kterymi se seznamují v hudební výchově. Koncert se uskuteční v kulturním domě. Začátek pro 1.-4. třídu je v 8.45 hod, pro 5.-9. třídu v 9.50 hod.


Manon je první i poslední má láska

Ve čtvrtek 9. října navštívilo 28 žáků naší školy divadelní představení Mahenova divadla v Brně Manon Lescaut. Milostný příběh abbého Prévosta přepsal Vítězslav Nezval do jevištního tvaru, v němž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux. Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomáhá svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec doženou milence k vyhnání za moře a k záhubě.

Snad se představení, které získalo Cenu diváka 2006, všem líbilo a přineslo účastníkům bohatý umělecký zážitek.

…text pokračuje


Beseda s Policií ČR

Na pondělí 6. října je pro žáky 9. tříd připravena beseda s Policií ČR na závažné téma drogy,  trestní odpovědnost dětí a mladistvých, šíkana. Na besedu žáků pak naváže v odpoledních hodinách beseda pedagogů školy s příslušníky Policie ČR na podobná témata.

Vzhledem k tomu, že se s těmito problémy můžeme setkat i v naší škole, věříme, že tato beseda napomůže žákům i pedagogům v orientaci v této závažné problematice a umožní odhalovat toto nepřípustné chování a hlavně mu předcházet.


Evropský den jazyků

Deváťáci

I naše základní škola si v pátek 26. září připomněla Evropský den jazyků. Aktivit, kterými chceme motivovat žáky ke studiu cizích jazyků a poznávání jiných kultur, jsme připravili více. Děti z 1. stupně se sešly v hodině jazyků společně s deváťáky, kteří jim zahráli německy mluvenou pohádku O červené Karkulce. Ti malí je zase zaujali svými hereckými výkony v anglicky mluvené pohádce O řepě. Společně jsme se naučili pozdravit v několika evropských jazycích a zazpívali si slovensky písničku Prší, prší…

…text pokračuje


Plenární zasedání Rady rodičů (aktualizováno)

Plenární zasedání Rady rodičů se uskutečnilo v pondělí 22. září 2008. Součástí zasedání bylo i zamyšlení rodičů a učitelů nad otázkou, co je dobré vědět o psychickém vývoji dětí v pubertě, o vývoji mezilidských vztahů, o případných úskalích puberty. Besedu vedl výchovný poradce Mgr. Jiří Neuman.

…text pokračuje