Ve středu 30. 5. se hlasitě linula z dokořán otevřených oken 3. třídy tato vánoční píseň. Mohlo to působit opravdu nepatřičně.

Ale právě proto, že se blíží čas letních prázdnin, je nejvyšší čas připomenout dětem, jak se vyvarovat úrazů a jak se připravit na situaci, kdy někdo může potřebovat jejich pomoc. Proto ta písnička. Její rytmus je totiž přesně tím rytmem, v němž je třeba provádět nepřímou masáž srdce při první pomoci. Kromě ní si třeťáci vyzkoušeli v rámci programu Prevence dětských úrazů rovněž i dýchání z úst do úst na figuríně „Andulákovi“, připomněli si nebezpečí, která na ně číhají doma i v přírodě, stihli si i zasoutěžit a svoje vědomosti mezi sebou navzájem porovnat a doplnit.

Předprázdninová příprava třeťáků v oblasti prevence úrazů měla letos 4 „levely“. Děti odeslaly do soutěže svoje výtvarné práce na dané téma, zúčastnily se programu připraveného Českým červeným křížem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, prošly výše popsaným intenzivním kurzem pod vedením Bc. Jany Böhmové a těsně před prázdninami si svoje poznatky shrnou a zopakují při vyplňování tematického pracovního sešitu. Vše pro ně připravil a sponzoruje Kraj Vysočina.

Tak dětem přejme, ať dokáží účinně úrazům předcházet a v případě potřeby zvládnou i pomoc druhým.