Děkujeme všem, kteří odevzdali starý papír do sběru, který pořádala naše škola. Odevzdali jsme zhruba 1000 kg starého papíru.

Starý papír, plechovky od nápojů a víčka od plastových lahví je možné odevzdávat i nadále panu školníkovi Z. Peňázovi.