Letošní podzimní období přineslo spoustu krásných slunečných dnů, ale na druhé straně i větrných, mlhavých a deštivých. Na společných vycházkách jsme s dětmi ve školní družině v budově na sídlišti pozorovali všelijaké změny, které se na podzim v přírodě dějí. Spoustu času žáčci také trávili pohybovými a sportovními aktivitami na hřišti nebo v prostorách tělocvičny.

Ale ani za nepříznivého počasí holky a kluci v družině nezaháleli. Ve výtvarných a pracovních činnostech vyráběli pestrobarevné dráčky,  z nasbíraných přírodnin skřítky podzimníčky a různá zvířátka. Z pestrobarevného listí kolektivně vytvořili domeček pro papírové ježky, kreslili jablíčka s podzimními motivy a „ zavařovali ovoce do sklenic“. Při odpočinkových činnostech si ve skupinkách stavěli jeskyně pro dinosaury, křivolaké cesty z domina, domečky pro zvířátka. Rádi modelovali a pod jejich rukama vznikala krásná dílka.

Všechny vzniklé práce dětí školní družiny tvoří výzdobu školy, která nyní zeje prázdnotou. Ale doufejme, že nakrátko a zase se brzy všichni sejdeme.