motto : Podzim2009
Podzim1

,,Podzime, podzime,

už zas nosíš deště.

Pěkně tě prosíme,

počkej chvíli ještě!“

Tak tyto verše se nesly naší školou v předprázdninové úterý 27.10., kdy se uskutečnily Podzimní slavnosti – projekt žáků 1.-4. třídy. Slavnost byla zahájena předem připravenou prezentací jednotlivých tříd – jednalo se o písničky a básně na téma podzim.

A pak už následovaly podzimní hrátky, při nichž si děti vyzkoušely loupání brambory na čas, měření objemu mrkve pomocí odměrného válce; zahrály si na básníky při doplňování chybějícího textu básně. Naučily se pomocí svých smyslů –  hmatu, čichu a chuti poznávat různé druhy podzimního ovoce a zeleniny. Vyrobily si podzimní čelenku a plnily mnoho dalších disciplín (slalom s řepou, loupání jablek, zdolání překážkové dráhy s bramborou na lžíci, odhad počtu švestkových pecek, malování rozpustilého draka atd.)

Celá akce probíhala ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře,  ke které přispěli svým nemalým dílem i vybraní žáci deváté třídy.

Všichni jsme si užili pěkné podzimní dopoledne a zde přinášíme některé ohlasy žáků a fotografie.