V pátek 22. listopadu se v KD v Dolní Rožínce uskutečnil zajímavý výukový program pro žáky 1.- 9. třídy. Agentura Pernštejni z Pardubic odehrála představení s názvem Staré pověsti české. Dva herci (a jejich čtyři látkové loutky) seznámili žáky zábavnou formou s nejstaršími dějinami českých zemí. Během jedné „vyučovací hodiny“ se žáci potkali s praotcem Čechem, Lechem, kněžnou Libuší a jejími sestrami, Bivojem, Přemyslem Oráčem, Horymírem, Šemíkem, Vlastislavem, Neklanem… Některé děti se ocitly dokonce v roli členů Čechovy družiny.

A co utkvělo v paměti žákům 7. třídy?

…“Dokud budeme jíst na železném stole, náš rod bude živý a zdravý a nebude trpět hladem. Budu vám sice vládnout železnou rukou, ale za mě se budete mít dobře“, řekl Přemysl…Jakub a Štěpán

Libuše poslala své dva muže, aby přivedli nového vládce, který oral na svém poli. Libuše řekla: „Vezměte mého koně, který vás povede. U koho zařehtá, toho jsem si zvolila za svého muže.“…Adéla a Anežka

…“Křesomysle, splň mi poslední přání. Dovol mi projet se naposledy na mém věrném koni Šemíkovi.“ Křesomysl odpověděl: „Nuže dobrá“. Horymír se rozhodl přeskočit hradby, ale při skoku se zranil jeho kůň, který svému zranění podlehl. Horymír se zachránil před trestem smrti… Nikola a Milan

Libuše jako Krokova dcera měla nadání věštit. Jednoho dne pravila: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat“. A tak vznikla Praha… Natálie a Petra

Neklan se bál jít do boje proti Lučanům. Místo sebe poslal Křesomysla, který si oblékl jeho zbroj . Lučané, v jejichž čele stál Vlastislav, byli poraženi. Křesomysl bohužel zemřel také. Jeho věrní mu sundali helmu, a zjistili, že s nimi nebojoval Neklan, ale že je vedl právě Křesomysl…Veronika a Petr

…Když Čech a Lech opustili svoji zemi (dnes Ukrajina), tak po cestě našli krásnou horu, která se jmenovala Říp. Čech na ni vystoupil a řekl: „ To je ta země zaslíbená, ptáků a zvěře plná, medem oplývající“…Ludmila a Petr B.

…Po Čechově smrti si lidé zvolili za svého správce Kroka. Krok měl tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši. Každá z dcer měla své nadání. Kazi znala všelijaké býlí a koření i jeho moc. Teta se uměla spojit s bohy a učila lid se k nim klanět. Libuše uměla věštit. Po Krokově smrti na trůn nastoupila nejmladší Libuše…Michaela a Karolína

Bivoj zaslechl o kanci řádícím v Kavčích horách a rozhodl se, že ho přemůže. Dlouhé dny ho stopoval, až ho přemohl a odnesl na hrad. Libušina sestra Kazi se do něj hned zamilovala…Jaroslav a Petr L.