Duben je měsíc bezpečnosti. Vzhledem k častým úrazům dětí na komunikacích byl pro dítka MŠ a ŠD připraven projekt „Pozor, auto!“.

V průběhu měsíce dubna žáci plnili různé úkoly spojené s touto tematikou. Vyvrcholením projektů bylo společné setkání holek a kluků školní družiny a školkáčků v prostorách tělocvičny. Formou her a soutěží si všichni připomněli a zopakovali zásady pravidel silničního provozu – správné přecházení vozovky, bezpečná jízda na kole s helmou, zásada vidět a být viděn. Dětem byla zdůrazněna opatrnost a pozornost na komunikacích při jízdě na kole, přecházení vozovky atd.

Všichni přítomní se s chutí zapojili do připravených dopravních činností, her a soutěží. Školáci se ochotně ujali svých předškolních kamarádů. Věříme, že spoustu poznatků, které v rámci společného projektu žáci získali, využijí v praktických dopravních situacích.