V adventním čase celá naše škola nemyslela jen na současnou neklidnou situaci, ale i na starší generaci.

Děti ze školky a žáci obou stupňů i školní družiny během výtvarných a pracovních činností vytvořili celkem 144 kusů rozmanitých vánočních přání. Ta odeslali klientům Domova pro seniory na Mitrově, aby jim zpříjemnili nadcházející konec roku.