Celý měsíc strávili prvňáčci v pohádkové říši. Pohádky poslouchali, ilustrovali, hráli, zpívali, ale především už sami četli a získané poznatky si zapisovali. Při studiu pohádkových příběhů zdokonalovali svoji techniku čtení i psaní, čehož využili při tvorbě vlastní ilustrované knížky. Stali se z nich odborníci na pohádkové bytosti. V závěru projektu nazvaném V říši pohádek tak mohli uskutečnit závěrečnou klasifikační poradu, na níž každý žák nastudované pohádky ohodnotil známkou a svoji klasifikaci zdůvodnil.

Proč tedy dostal Otesánek pětku? No „protože snědl svoje rodiče a byl moc tlustý“. Horšími známkami ohodnotili někteří chlapci také Karkulku a Šípkovou Růženku, protože to jsou podle nich pohádky pro holky. Zato Dlouhý, Široký a Bystrozraký byli hochy hodnoceni kladně za svoji odvahu a odhodlání zachránit princeznu. Děvčata byla při hodnocení shovívavější. Nejlepší vysvědčení dostala od dětí pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat.

Chtěli byste žít v pohádkové říši? Možná by vám tam chyběla auta a traktory jako některým chlapcům. Možná byste tam byli rádi vílami a princeznami jako některá děvčata. A odpověď jednoho z prvňáčků: „Chtěl bych žít v pohádkové říši, protože tam všechno dobře dopadne,“ opravdu stojí za zamyšlení.