Motto: Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. A naopak, ruka je to, co – poháněno hlavou – něco tvoří. (Marie Montessori)

Na sklonku listopadu bylo v mateřské škole rušno. Dopoledne se tu sešli žáci 1. – 3. třídy ZŠ s dětmi ze školky. Tentokrát však důvodem setkání nebylo společné zpívání, nýbrž hraní. Jak nadpis napovídá, šlo o “CHYTRÉ HRANÍ” . Cílem bylo rozvíjet u dětí tvořivost, kreativitu, spolupráci a komunikaci ve skupině různě starých dětí prostřednictvím konstrukčních prací se stavebnicemi. Danou stavebnici určil jednotlivým skupinkám los a potom už se šroubovalo skládalo, montovalo… Konstruování přerušilo seznámení s novou výukovou stavebnicí Neoformers 148, která bude do základní i mateřské školy zakoupena.

V závěru projektového dne proběhlo vyhodnocení dopoledního tvoření, dětské práce byly vystaveny a došlo i na zpívání.
Neboť – nejen prací je člověk živ – a písnička k životu patří.

Aktivita Projektový den v MŠ je součástí projektu Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.