Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběhne projektový den Mimořádné události. Akce je součástí dlouhodobého projektu, který řídí Mikroregion Bystřicko (MAP II) a proběhne pro naši školu (5.-9. třídu) a ZŠ Strážek v budově základní školy ve Strážku.

Při projektovém dni absolvují žáci aktivity s hasiči a  instruktory PROGRESSRESCUE, v závěru se uskuteční společný nácvik učitelů a žáků pro případ napadení školy aktivním útočníkem.

Do ZŠ Strážek budou žáci dopraveni autobusy, 1. autobus odjede v 7.15 hod., 2. autobus zhruba v 7.40 hod. Po ukončení akce budou žáci opět dopraveni do školy autobusem.

Obědy ve školní jídelně budou vydávány po návratu (asi ve 13 hod.).

Žádáme rodiče, aby děti přišly ve vhodném oděvu, měly svačinu a pití.