Začátek této koledy znáte určitě všichni, ale dali byste dohromady všech pět slok? Že ne?

Žáci ze ZŠ v Dolní Rožínce se tuto vánoční píseň naučili na výbornou a představili ji neochvějně v pásmu koled u již tradičního živého betléma 18. prosince 2018. Zpívalo se sborově i sólově, hrálo se na hudební nástroje, koledovalo se, jak se patří. Naše děti byly hvězdy, které zvěstovaly narození Ježíše Krista a vyprávěly jeho zázračný příběh všem, kteří se přišli na krátké vánoční vystoupení podívat.

Radostné prožití vánočních svátků, třeba i s českou koledou, přeje kolektiv učitelů ze ZŠ Dolní Rožínka!