Na Dolní Rožínce v kulturním domě se v sobotu 6. 4. konala jarní výstava. Děti ze školní družiny na zámku se již tradičně této akce účastní. Skupinka dětí v ŠD vytvoří dekorace, vyrobí ozdoby a tyto výrobky poté prezentují v KD v rámci výstavy. Nechybí ani dílničky pro příchozí děti. Tímto ještě jednou chválím žáky, kteří mají o tuto a jiné podobné akce zájem. Děti jsou šikovné a je potřeba jejich umění ukázat ostatním. Krásné jarní a sluníčkové dny přejeme vám všem.