Dne 17. 10. 2018 jsme byli ve Škrdlovicích. Obcházeli jsme jednotlivá stanoviště. První stanoviště bylo u truhláře. Poslouchali jsme povídání o dřevě. Druhé stanoviště bylo u včelaře. Tam jsme si povídali o včelařství a vyráběli svíčky. Třetí stanoviště bylo u skláře, kde jsme tvořili skleněné mince. Já jsem si navíc koupil skleničku. Hodně se mi tam líbilo a rád bych tam jel ještě jednou. (Miloš J.)

17. 10. jsme – 4. tř., 5. tř. a 6. tř. – jeli do Škrdlovic. Navštívili jsme truhláře, včelaře a skláře. Na každém stanovišti jsme udělali výrobek. Když jsme obešli všechna stanoviště, dostali jsme výborný oběd. Nejvíc se mi líbilo sklářství. Bylo to moc hezké. (Štěpán J.)

Ve Škrdlovicích se mi moc líbilo. Nejvíc u skláře. Můj největší zážitek je, že jsem na vlastní oči viděl, jak se ručně vyrábí ze skla různé výrobky. U řezbáře mě zaujalo, že jsem viděl i dřeva, která pocházejí z cizích zemí. Pan včelař nám povídal například o včelí královně. (Matěj K.)

Dne 17. 10. jsme jeli do Škrdlovic. Hrozně se mi líbilo sklářství. Už vím, jak se obarví sklo, a taky jak se vyfukuje. U včelaře jsme si vyrobili svíčku z pravého vosku. U truhláře jsme si vyhoblovali takové medailonky. Moc se mi to líbilo. (Náťa B.)

Program je součástí aktivit MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem).