Školní rok 2019/2020 je za námi. Byl to rok náročný, dlouhou dobu nemohli žáci do školy, výuka probíhala dálkově. Přesto se žáci zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží, absolvovali lyžařský výcvik.
Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předal ředitel školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění.

Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci.

Žákům 9. třídy přeji hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků.