Každý z nás se dozajisté velmi těší na velikonoční svátky. Obzvláště letos bylo těšení pro všechny velmi lákavé. Jak by ne. Televizní „rosničky“ nám předpovídaly velmi pěkné, téměř až letní počasí. Jejich předpověď se opravdu naplnila. A tak jsme si všichni užili několik krásných, slunečními paprsky zalitých dnů s blankytně modrou oblohou.

 

Ve školní družině v budově na sídlišti se děti také velmi těšily, hlavně že si trochu odpočinou a užijí si nějaké výlety s rodiči a známými. Důležitým dnem Velikonoc je však pro holky a kluky Velikonoční pondělí. Před Velikonocemi děti v družině nezahálely. Zasely si již naklíčené obilí do připravených ozdobných květináčků, které si umístily do koutku živé přírody. Každý den chodily sledovat, jak jim obilíčko překvapivě rychle roste a zároveň se staraly o zálivku.

Další mimořádnou akcí předvelikonočních příprav bylo pletení pomlázek v kurzu, který vedl pan školník a jeho asistenti Slávek Tomášek a Michal Vala. A tak si kluci, ale i holky vyzkoušeli vlastnoručně mrskačky uplést. Tomu však předcházelo natrhat vhodné proutky, namočit je do vody, aby se nelámaly, a nakonec je svázat po třech, šesti nebo dokonce osmi. A tak vzniklo třicet připravených svazků proutků, ze kterých se mohlo začít plést. Všechny děti práce náramně bavila a hrdě si odnášely upletené pomlázky ve svých aktovkách domů. Aby ne, vždyť to nebylo vůbec jednoduché, naučit se plést mrskačku z osmi proutků. Za odměnu si pro pana školníka a jeho pomocníky připravili holky a kluci taneční představení na známou píseň „Cizí zeď“.

Cílem příprav také bylo dětem připomenout tradice Velikonoc, aby je mohly předávat i dalším generacím.