Děti ze školní družiny na zámku se určitě nenudí. Zabaví je hry, soutěže, kvízy, tvořivé činnosti a nyní i velikonoční přípravy. S panem školníkem pletli mrskačky, seli jsme osení, salát a řeřichu, která byla vynikající pochoutkou na chlebu s máslem, vyzdobili jsme okna školní družiny a jarní věneček se pyšní přede dveřmi. Pestrobarevní ptáčci, obklopeni zářivými obrázky dětí, se zase usadili na větvičkách. Zkrátka, krása a radost, kam se podíváš. Veselé Velikonoce!