Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody a její plodnost. Dříve se velikonoční zvyky a tradice lišily od vesnice k vesnici.

Ve školní družině v budově na sídlišti se děti na svátky jara také velmi pečlivě připravovaly. Do barevných květináčků si zasely již naklíčené obilí, které umístily do koutku živé přírody na okno před družinou. Sluníčko svými paprsky napomohlo k tomu, že se obilí za několik dnů krásně zazelenalo. Holky a kluci si poté vyrobili do připravené zeleně kytičkový zápich. Všichni si velikonoční výzdobu s potěšením odnášeli domů a měli radost ze zdařilé práce.

Další akcí bylo pletení pomlázek. Z připravených a navázaných větviček z vrby nám pan Peňáz připomněl a ukázal, jak se splétají mrskačky z různého počtu proutků. A tak si každý vlastnoručně vyzkoušel metličku uplést. Z výsledného snažení měli všichni velkou radost, neboť pletení nebylo nikterak jednoduché. Poté se pochlubili a zároveň předvedli své žíly dětem z mateřské školy, které nás přišly navštívit.

Někteří žáci družiny se také zapojili do soutěže pořádané ve škole na zámku. Téma samozřejmě znělo „Velikonoce“. Proto budeme s napětím čekat na vyhlášení výsledků a doufat, že některé výrobky našich děti z družiny budou třeba i odměněny.