Ano, rok se s rokem sešel a opět se ve škole na zámku konala velikonoční soutěž. Kategorií, ve kterých se žáci mohli prezentovat, bylo několik. Někteří soutěžili o nejdelší mrskačku, jiní naopak o nejkratší. Děvčata se předvedla ve zdobení kraslic a výrobě dalších krásných velikonočních dekorací. Všechny práce byly vystaveny v průjezdu školy zámek a tím téměř celý měsíc zdobily prostory školy. Verdikt poroty byl tento: Slávek Tomášek – nejdelší mrskačka, 2m 86cm. Nejkratší byla Míši Janečkové, ta byla upletená z nití. Největší vajíčko – nejspíš dinosauří, vytvořila Kateřina Janečková. Mezi kraslicemi se blýskli dvě – jedna od Gabriely Kopřivové a druhá byla dílem Magdy Vařejkové. Za pozornost stála i velikonoční kočička, poskládaná z několika stovek malých papírových „zobáčků“. Autorkou je Michaela Štouračová a Lucie Lorencová. Slavnostní vyhlášení zahájil a také ukončil fanfárou na trubku Jára Vala ze 4. třídy. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi a velkým potleskem.