logo-skola
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka vyhlašuje výběrové řízení na místo učitel 2. stupně základní školy – český jazyk.

Požadované vzdělání: ukončené magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy.

Přihlášky do výběrového řízení (včetně profesního životopisu) zasílejte na e-mailovou adresu vedeni@zsdr.cz (v předmětu uveďte “Výběrové řízení“), poštou nebo osobně řediteli školy.

Úvazek: na zkušební dobu 3 měsíců, poté na dobu určitou 1 rok, poté případně na dobu neurčitou.

Nástup: 25. 8. 2021

Uzávěrka přihlášek je 21. června 2021.