Když se řekne recitační soutěž, každý si představí odvážné recitátory snažící se co nejlépe zaujmout svým výkonem posluchače a především přísnou porotu.

Pro uskutečnění důstojného kola recitační soutěže tedy potřebujeme recitátory, porotu a diváky. Která z těchto skupin to měla v průběhu školního kola soutěže žáků 1.–5. třídy nejtěžší?

Samozřejmě recitátoři. Nejdříve bylo potřeba vybrat si vhodnou básničku a bezchybně se ji naučit nazpaměť. Při soutěži dbát na správnou hlasitost, výslovnost (pro některé to byl nejtěžší „oříšek“), tempo a ještě k tomu hlídat, co dělají ruce a kam koukají oči.

Měla porota snazší úkol? Nikoli. A jelikož porotkyně z řad učitelek dobře vědí, jak je těžké výkony malých recitátorů vyhodnotit, pozvaly si na pomoc žáky 9. třídy. Ti se zhostili svého úkolu velmi zodpovědně a objektivně a ve vyhodnocení vítězů se shodli s hodnocením učitelek.

A diváci? I ti nejmladší dokázali být po celou dobu soutěže ukáznění, potleskem recitátory podpořit a ocenit za jejich výkony, a tím vytvořit soutěžícím i porotě příjemnou atmosféru.

Tedy závěrem – ať už se naši žáci účastnili školního kola recitační soutěže v jakékoli roli, všichni ji zvládli. A to je pro ně i pro nás všechny dobrá zpráva. Vždyť kdo ví, kdy se komu bude hodit umět hovořit před publikem, hodnotit práci jiného, umět naslouchat.

Porotě, divákům a především všem 24 recitátorům děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Výsledky 1. třídy:

1. místo: Štěpán Homolka
2. místo: Mariana Grundzová
3. místo: Matěj Skalník, Karolína Holá

Výsledky kategorie 2. a 3. třídy:

1. místo: Saskia Brezániová – postup do obvodního kola v Bystřici n. P.
2. místo: Štěpánka Tatíčková – postup do obvodního kola v Bystřici n. P.
3. místo: Benjamín Kašpárek – náhradník pro postup do obvodního kola v Bystřici n. P.

Výsledky kategorie 4. a 5. třídy:

1. místo: Adina Karolína Mikušová – postup do obvodního kola v Bystřici n. P.
2. místo: Markéta Tomášková – postup do obvodního kola v Bystřici n. P.
3. místo: Natálie Brožová – náhradnice pro postup do obvodního kola v Bystřici n. P.