Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

  • všichni uchazeči s registračními čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kteří se dostavili k zápisu do mateřské školy a odevzdali přihlášku, byli přijati k předškolnímu vzdělávání od 3. 9. 2018.