Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Registrační číslo Rozhodnutí Pořadí dle kritérií
1 přijat 4
2 přijat 6
3 přijat 3
4 nepřijat 11
5 nepřijat 12
6 přijat 8
7 nepřijat 9
8 nepřijat 10
9 přijat 1
10 přijat 5
11 přijat 7
12 přijat 2