K 8. 5. přihlášeni všichni žáci.

Dle pokynů Ministerstva školství zahájí naše škola výuku žáků 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky. Účast žáků na výuce není povinná, přesto ji doporučujeme. Dálková výuka bude sice pokračovat, ale bude organizována odlišně (formu upřesníme později).

Výuka bude probíhat dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek počínaje 12. 5. 2020 (úterý).

Vyučovat se budou předměty

 • český jazyk,
 • matematika,
 • anglický jazyk,
 • chemie,
 • fyzika.

V době od 12.05 hod. mohou žáci individuálně konzultovat s vyučujícími učivo i z jiných předmětů (po dohodě).

Vyučování začne v 7.45 a skončí ve 12.05 hod. Stravování nebude poskytnuto.

Pokyny k zajištění hygieny:

 1. Žáci přicházejí do školy s nasazenou rouškou.
 2. Při 1. vstupu do školy se musí žák prokázat čestným prohlášením, které je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude vpuštěn do školy.
 3. Po příchodu do školy (bude umožněn od 7.15 hod.) se žáci přezují v šatně.
 4. Po opuštění šatny si pod dohledem pověřené osoby vydezinfikují ruce a odeberou se do třídy. Je zakázáno tvořit větší skupiny před školou, žáci musí udržovat odstup min. 1,5 m.
 5. Každý žák musí mít na jeden den alespoň 2 roušky a sáček na použité roušky.
 6. Každý žák musí sedět v samostatné lavici.
 7. Po dobu výuky řídí použití roušky vyučující.
 8. Žáci si do třídy nosí vlastní ručník, ve třídě je tekuté mýdlo v dávkovači. Na WC jsou k dispozici papírové ručníky, tekuté mýdlo v dávkovači. Dezinfekci provádí v případě potřeby pedagog (dezinfekce je hořlavina a obsahuje alkohol).

Třídní učitelka bude komunikovat s rodiči pomocí Edupage, bude zjišťovat zájem o výuku. Žádáme rodiče, aby se vyjádřili po oslovení třídní učitelkou do pátku 8. 5. Rozvrh výuky sdělí rovněž třídní učitelka.

Rovněž žádáme rodiče, aby si důkladně prostudovali Pokyn MŠMT: