Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 3. 9. 2018 se koná ve čtvrtek 3. května 2018 a v pátek 4. května 2018 od 8 do 10 hodin a od 14 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu žádost o přijetí, rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijímání dětí

  1. děti, které před začátkem školního roku 2018/19 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku z Dolní Rožínky a ze spádových obcí ,
  2. děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu,
  3. děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu,
  4. děti mladší 3 let.

Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky.

Žádost si může zákonný zástupce vyzvednout u vedoucí učitelky mateřské školy nebo vytisknout zde: