Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 2. května 2020 do 16. května 2020.
 

Žádost (ke stažení níže) mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1,
  • osobně předají obálku s dokumenty v dopoledních hodinách hospodářce školy v budově na zámku (po dohodě na tel. 775 561 737),
  • e-mailem s elektronickým podpisem (naskenované, vlastnoručně podepsané) na adresu vedeni@zsdr.cz.

V případě nejasností kontaktujte ředitele školy telefonicky (tel. 775 561 738) v pracovní dny v době od 10 do 12 hodin nebo osobně ve čtvrtek dne 14. května v době od 7 do 9 hodin.

Kritéria pro přijímání dětí

 

  1. děti, které před začátkem školního roku 2020/21 dosáhnou nejméně třetího roku věku z Dolní Rožínky a ze spádových obcí ,
  2. děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu,
  3. děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu,
  4. děti mladší 3 let.

Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky.

Žádost si může zákonný zástupce vyzvednout po předchozí telefonické dohodě u ředitele školy (tel. 775 561 738) nebo vytisknout zde: