Zelená třída je třída mladších dětí.
Přesto, že jsou zde malé děti, probíhala jejich adaptace velmi dobře. Očekávané slzičky dětí se téměř neobjevovaly a děti si velmi rychle začaly zvykat na své paní učitelky Ivu a Jiřku i na své nové kamarády. Hned od počátku se děti učily pravidlům společného soužití, chování ve skupině vrstevníků. Poznávaly prostředí mateřské školy, třídy, svoji značku a jména kamarádů. V prvním týdnu nového školního roku také děti navštívily školní kuchyni.
Počasí nám přálo a tak jsme často navštěvovali školní zahradu a využívali jejího vybavení a her na pískovišti. Děti poznávaly okolí MŠ. Navštívili jsme zámecký park, les, pole. Prohlíželi si zahrádky a poznávali významné budovy Dolní Rožínky.
Od 13.9. proběhl v naší třídě také týdenní projekt Bystřicko čte dětem, který jsme zakončili společným čtením se školáky z 1. stupně ZŠ. Každý si vyrobil otisk ruky a portrét na nástěnku kamarádů. Naučili jsme se několik básniček, říkanek s pohybovým vyjádřením, písniček, pohybových her se zpěvem a velmi rádi jsme cvičili s hudbou. Tyto činnosti patřily k těm nejoblíbenějším. Jsme kamarádi, učíme se pomáhat a hezky se k sobě chovat. Ale už po jednom měsíci jsme fajn parta a ve školce si to pořádně užíváme.