Listopad v Zelené třídě MŠ

Měsíc listopad přinášel dětem ze Zelené třídy mnoho námětů k tvoření, osvojení si říkanek, zpívání, ale i k novým netradičním aktivitám. Přinesl nám krásné prosluněné dny, které jsme rádi využívali k vycházkám do okolí MŠ. I když jsou v této třídě menší děti, velmi dobře zvládaly dobrodružné cesty do lesoparku Templ, vycházky do zámeckého parku, ale i například na sportovní hřiště s umělým povrchem. Snažili jsme se zdokonalovat obratnost dětí, rozvíjet hrubou motoriku v terénu a vzbuzovat u dětí radost z pohybu. …text pokračuje


Vánoční pečení i nepečení v kroužku vaření na zámku

Koncem listopadu jsme se s dětmi pustili nejprve do pečení vanilkových rohlíčků. Děti pečení nadchlo a s pečlivostí tvarovaly rohlíčky, které po chvíli provoněly chodby zámku. Chutnaly skvěle, a i když nebyl rohlíček jako rohlíček, všem se povedly.
Další vaření jsme věnovali nepečenému vánočnímu cukroví a to byly Rafaelo kuličky a ořechové kuličky. Koulelo se koulelo, obalovalo, až vznikly krásné kuličky položené v papírových košíčkách. …text pokračuje


Svatý Martin v mateřské škole

Děti a celý kolektiv mateřské školy s nedočkavostí očekávali ve čtvrtek 11. 11. 2021 příjezd sv. Martina na bílém koni. Dramatizaci legendy o sv. Martinovi děti s napětím sledovaly, také si mohly vyzkoušet některé role z příběhu. Na výpravě po stopách sv. Martina jsme společně hledali stříbrné podkovičky, které nás přivedly k dopisu od Martina. Úkol, který na děti čekal, bylo ozdobit křídami Martinův plášť a také se strefit do rytířského štítu. …text pokračuje


Náramky z minerálů

Děti ve školní družině v budově na sídlišti si oblíbily mimořádné pozdní odpolední akce. Tentokrát se uskutečnila podzimní dílnička v odpoledních hodinách, kde se společně sešla parta deseti holek a kluků. Měli možnost vyrobit si náramek ze zlomků různých minerálů – magnezit, křišťál, opál, obsidián, jaspis, avanturín aj., které navlékali na speciální elastické vlákno. Všichni si odnášeli domů vlastnoručně vyrobené náramky, ze kterých měli velkou radost.


Podzim ve školní družině

Letošní podzimní období přineslo spoustu krásných slunečných dnů, ale na druhé straně i větrných, mlhavých a deštivých. Na společných vycházkách jsme s dětmi ve školní družině v budově na sídlišti pozorovali všelijaké změny, které se na podzim v přírodě dějí. Spoustu času žáčci také trávili pohybovými a sportovními aktivitami na hřišti nebo v prostorách tělocvičny. …text pokračuje


Říjen v Zelené třídě MŠ

Nová kamarádství, zkušenosti, hravost a zábavu, to vše nám přinesl barevný říjen. Velká nemocnost nás všechny zaskočila, ale přesto jsme malovali, tvořili, zpívali veselé písničky o trnce, bramborách, kaštánku a naučili jsme se tančit mazurku Měla babka čtyři jabka. …text pokračuje


Naše škola skončila v TOP 3

Žáci 6. třídy – 1. skupina –  získali 2. místo  a žáci 6. třídy – 2. skupina –  se umístili na  3. místě v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. …text pokračuje


Podzimní vycházka s historií

Poznávání místa, kde žijeme, je hlavní myšlenka projektu Tady jsme doma, do kterého se pravidelně zapojují žáci prvního stupně. Letošní téma je ŠKOLA, a tak jsme se rozhodli začít nejdříve hledáním její historie.

Pátrali jsme v kronice obce a dočetli jsme se, že ji v roce 1845 založil hrabě Vilém Mitrovský. Také jsme hledali, zda byla škola vždycky v zámku nebo zda byla v jiném místě obce. Když nám začalo vše být jasné, nezbývalo nám než jít starou budovu poznat na vlastní oči. I když mnohé překvapilo, že stará škola je nynější budova obecního úřadu, přesto jsme se na její návštěvu těšili. …text pokračuje