Štítky Prevence

Štěstí přeje připraveným

V pátek 17.5.2019 vyrazili naši třeťáci na akci Prevence dětských úrazů, která se konala v Bystřici nad Pernštejnem na ZŠ Nádražní. Každoročně zde pořádá Český červený kříž ve spolupráci s hasičským záchranným sborem vzdělávací kurz, v němž se žáci připravují na zvládání krizových situací doma i v přírodě.

…text pokračuje


Píseň „Rolničky, rolničky“ v květnu?

Ve středu 30. 5. se hlasitě linula z dokořán otevřených oken 3. třídy tato vánoční píseň. Mohlo to působit opravdu nepatřičně.

Ale právě proto, že se blíží čas letních prázdnin, je nejvyšší čas připomenout dětem, jak se vyvarovat úrazů a jak se připravit na situaci, kdy někdo může potřebovat jejich pomoc. …text pokračuje


Klima naší třídy

Ve středu 25. října 2017 proběhl v sedmé třídě program primární prevence s názvem Andílci a ďáblíci zaměřený na vztahy mezi žáky. Sami sedmáci o tomto programu napsali:

„Dne 25. října jsme prožili program Andílci a Ďáblíci. Tento program nás měl poučit, jak se máme k sobě chovat. Hned ze začátku jsme kreslili své ostrovy (holky svůj, kluci svůj). Poté jsme si začali povídat o vztazích mezi námi. Dozvěděli jsme se hodně věcí. …text pokračuje


Bezpečně do školy, na ulici a na internetu

11. října absolvovali žáci 1.-5. třídy preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství kraje Vysočina.

 
Žáci 1.-3. třídy si prohloubili znalosti v oblasti vlastního bezpečí v následujících oblastech: …text pokračuje


Startujeme

Startujeme – to je název programu centra Nadosah, který jsme absolvovali 20.9.2017. Zahráli jsme si zajímavé hry, povídali si o tom, jak se ve třídě se svými spolužáky cítíme, bavili se o tom, co jeto tolerance, vzájemná úcta a důvěra. Věříme, že program přispěl k pozitivní atmosféře v naší třídě, a že nás zase o kousek dál posunul.


Prevence dětských úrazů

Žáci 3. třídy se v pátek 26. 5. 2017 zapojili do preventivního programu Kraje Vysočina, který proběhl na Základní škole Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem.

Den prevence dětských úrazů pořádal Český červený kříž ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a žáci se během dopoledního programu seznámili s nejrůznějšími nástrahami života, se kterými se mohou setkat sami nebo se mohou stát někomu z jejich blízkých.

…text pokračuje


Kurz první  pomoci

2. a 17. března 2017 absolvovali osmáci první část kurzu první pomoci. Během dvou tříhodinových besed vedených záchranářem p. J. Martínkem si nejen zopakovali, ale i prakticky vyzkoušeli, jak pomoci člověku, který je v akutním ohrožení života.

Ve středu 12. dubna se uskutečnil závěrečný vyučovací blok s profesionálními záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a hasiči z HZS Bystřice nad Pernštejnem. …text pokračuje


Dopravní hřiště – 2. kolo

„Máme to v kapse!“, volala většina čtvrťáků a páťáků 24. června kolem poledne. V tu dobu děkovali paní lektorce Plockové za milé přijetí na žďárském dopravním hřišti. Byli spokojení – v kapse je totiž hřál čerstvě nabytý „řidičský průkaz“. Ti, kteří v boji o tuto vysněnou kartičku neuspěli, mají šanci polepšit se koncem října, kdy výuku na dopravním hřišti absolvují znovu.