Vzhledem k novelizacím zákonů a vyhlášek (Školský zákon a Vyhláška o základní škole) nabude od 1. září 2012 platnosti nový Řád školy (jeho úplné znění je ZDE – účinný bude od 3. 9. 2012). Součástí tohoto řádu je i informace o provozu školy. V novém školním roce bude provoz následující: …text pokračuje