Od úterý 17. 3. spouštíme dálkové vzdělávání prostřednictvím školního systému EduPage.

Důležité informace

 • Všichni učitelé budou každý den v době od 9 do 11 hodin přítomni v systému EduPage a budou připraveni komunikovat se žáky.
 • Spolupráce bude probíhat zásadně v prostředí EduPage (žádný učitel nebude odpovídat na dotazy na svých soukromých účtech ani jiných sociálních sítích).
 • Ke komunikaci můžete (rodiče i žáci) využít buď
  • CHAT (pokud jste do EduPage přihlášení přes internetový prohlížeč) – spustíte ho v pravém horním rohu stránky, když kliknete na obrázek dvou světle modrých bublinek vedle bílé obálky,
  • ZPRÁVY (pokud využíváte aplikaci EduPage v mobilu nebo tabletu) – kliknutím na žluté obálky.

 • Minimálně jedenkrát týdně vydá každý učitel prostřednictvím EduPage pokyny, co by měli žáci doma udělat.
  • Důraz budeme klást zpočátku hlavně na český jazyk, matematiku, anglický jazyk. Postupně se objeví informace i do ostatních předmětů.
 • Žák je povinen se do systému pravidelně hlásit, s úkoly se seznamovat a vypracovávat je (POZOR – žáci musí být v EduPage přihlášeni pod svými žákovskými účty! Nikoliv pod účty rodičů.).
 • Pokud si s úkoly žák neví rady, komunikuje problémy s učitelem prostřednictvích chatu/zpráv. Učitel zároveň se zadáním může sdělit, jakou formou lze vypracované úkoly odeslat ke kontrole.
 • Úkoly budou u menších dětí převážně z učebnic a pracovních sešitů, které mají žáci doma.
 • Systém dálkového vzdělávání bude vyhodnocen příští pondělí (23. 3.) a případně bude upraven.

Informace pro rodiče žáků 1.-4. třídy

 • Žákům 1.-3. třídy předají třídní učitelky učebnice, pracovní sešity a případně pracovní listy v úterý 17. 3. v době od 9 do 11 hodin v budově školy na sídlišti. Žák nebo rodič může zazvonit na zvonek u dveří školy a učitelka materiály předá u dveří. (Vstup žáků do budovy je zakázán, pro úkoly může přijít rovněž rodič).
 • Pracovní sešity a sešity žáků 4. třídy si rodiče vyzvednou v kanceláři budovy na zámku v pondělí 16. 3. do 13 h. a v úterý 17. 3. od 7 do 13 h.

Upozorňuji rodiče i žáky na zajímavý článek, kde je velké množství návodů na domácí procvičování:

Procvičování

Od pondělí 16. 3. zahájí Česká televize vyučování prostřednictvím obrazovky. Bližší informace ZDE.