Štítky Internet

Google projekt pro žáky (internetová bezpečnost)

Společnost Google startuje projekt Web Rangers zaměřený na zvyšování bezpečnosti uživatelů internetu prioritně ve věku 13-16 let. Cílem projektu je, aby mladí lidé smysluplně a kreativně využívali současné technologie, informační a komunikační možnosti, a nevystavovali se přitom nežádoucím rizikům. Projekt má za sebou v České republice úspěšné dva ročníky, nyní se spouští jeho třetí ročník. Autoři spolupracují s E-bezpečím, projekt má také záštitu MŠMT ČR. …text pokračuje


Spořínkov

SpořínkovNa internetu se objevil velmi zajímavý projekt, jehož cílem je zvýšit finanční gramotnost žáků základní školy, zejména žáků 4. a 5. třídy.  Jako prostředek si firma Simopt ve spolupráci s Českou spořitelnou zvolila jakousi vzdělávací podobu internetové hry, což je způsob, který by mohl v dnešní době dětem vyhovovat. Kromě jiného by se s jeho pomocí žáci měli nenásilnou formou seznámit s problematikou peněz, jejich historií, tvorbou cen, správným hospodařením… Podle mého soudu je každý podobný počin chválihodný, zvláště pokud si uvědomíme, že se dnes stále více lidí zadlužuje, protože nedokáže správně a rozumně hospodařit se svými finančními prostředky.

…text pokračuje


Beseda o kyberšikaně

E-bezpečíPřibližně před půl rokem jsem se na tomto místě rozepsal o nástrahách, které nejen na naše děti číhají na internetu. Protože si myslíme, že je to v současnosti oblast hodně podceňovaná, považujeme za důležité provádět v této oblasti mezi žáky pravidelnou osvětovou činnost. Další krok, který jsme udělali vstříc bezpečnějšímu využívání moderních technologií, tedy na sebe nemohl nechat dlouho čekat. Ve čtvrtek 6.10.2011 se jim stala beseda s odborníkem na slovo vzatým, lektorem portálu e-bezpečí, Mgr. Františkem Krampotou.

…text pokračuje


Děti a nebezpečí internetu II

nebezpeci-wwwPřibližně před dvěma roky jsem v krátkém článku upozorňoval na nebezpečí, které číhá na internetu zvláště na děti (podrobnosti najdete TADY). Čas plyne jako voda a svět za tu dobu „poskočil“ zase o notný kus dál. A protože technika i technologie jsou čím dál dokonalejší, dovolte mi tak trochu navázat na výše zmiňovaný příspěvek a upozornit na aktuální souvislosti. …text pokračuje


Děti a nebezpečí internetu

S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. Mladí lidé si na internetu vyhledávají své kamarády v komunitách a sdílejí s nimi informace, které by mnohdy neřekli ani svým rodičům. Až polovina dětí na internetu publikuje svá osobní data, stahuje videa různého charakteru nebo prohlíží různě „hodnotné“ fotografie. Co je však nejvíce alarmující je skutečnost, že 37 % dětí komunikuje na internetu bez skurpulí s cizími lidmi a 14 % dětí dokonce realizuje schůzku s neznámým člověkem na základě seznámení přes internet. Neuvěřitelné, že?!

…text pokračuje