V menu najdete charakteristiku školy a dokumenty školy – řád školy,  školní vzdělávací program, učební plán školního vzdělávacího programu, organizaci školního roku, inspekční zprávy, výroční zprávy, informace výchovného poradce, metodika prevence.

Dále zde jsou zápisy z jednání rady školy, rozvrhy hodin… Samostatná část je věnována mateřské škole, její organizaci a školnímu vzdělávacímu programu.

No a nakonec zde najdete i informace školní kuchyně a něco z historie školy.