Výchovný poradce

Přijímací zkoušky na střední školy

logo-skolaBlíží se termín podání přihlášky na střední školy. O novinkách v letošním přijímacím řízení jsme vás informovali před časem v tomto příspěvku.

Podrobného průvodce najdete v následující prezentaci
Prezentace k přijímacímu řízení


Blíží se termín podání přihlášek na střední školy

  • Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem.
  • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná. …text pokračuje

Bystřický veletrh vzdělávání

 Ve čtvrtek 18. října se v Kulturním domě Bystřice nad Pernštejnem koná Veletrh vzdělávání, na kterém se představí střední školy z Bystřice n. P.  Žáci 9. třídy se zúčastní akce v rámci vyučování – budou se moci seznámit s nabídkou středních škol – což jim může pomoci při rozhodování, kam na střední školu. Cílem Veletrhu je ukázat absolventům i široké veřejnosti možnosti kvalifikace a zaměstnání, které zdejší region nabízí a tím přispět ke stabilizaci obyvatel v našem regionu.

…text pokračuje


AZ Rodina – Ohrožení dětí a přijímací zkoušky

Byli jsme mailem požádáni o zveřejnění následujících informací a protože je považujeme za důležité, rádi tak činíme. Články jsou určené především pro rodiče, ale samozřejmě se z nich mohou poučit i přímo žáci.

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem – prevence (text vznikl ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a POLICIÍ ČR )

Přijímací zkoušky na střední školy – nejčastější dotazy (text vznikl ve spolupráci s MŠMT již v roce 2009, ale byl zaktualizován i pro letošní rok včetně zmínky o chystaných změnách pro další školní rok).


Informace k volbě povolání

Za pár týdnů se budou muset žáci deváté třídy rozhodnout, na kterou střední školu nebo odborné učiliště podají přihlášku. Někteří už mají jasno. Pro ty, kteří ještě váhají, je tu pomoc Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou, který vytvořil soubor – Informace o školách a oborech z okresu Žďár nad Sázavou pro školní rok 2010/2011. Soubor naleznete zde.

…text pokračuje


Novinky v přijímacím řízení na střední školy

V probíhajícím školním roce budou uchazeči o studium na střední škole poprvé moci využít pro ně výhodnějšího způsobu přijímacího řízení. Oproti starému systému jedné přihlášky si budou moci v prvním kole podat hned tři. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje informační kampaň, která má žákům, rodičům a školám usnadnit orientaci v nových podmínkách. …text pokračuje


Beseda s Policií ČR

Na pondělí 6. října je pro žáky 9. tříd připravena beseda s Policií ČR na závažné téma drogy,  trestní odpovědnost dětí a mladistvých, šíkana. Na besedu žáků pak naváže v odpoledních hodinách beseda pedagogů školy s příslušníky Policie ČR na podobná témata.

Vzhledem k tomu, že se s těmito problémy můžeme setkat i v naší škole, věříme, že tato beseda napomůže žákům i pedagogům v orientaci v této závažné problematice a umožní odhalovat toto nepřípustné chování a hlavně mu předcházet.


Můžeš předejít úrazu?

„Úraz nebo otrava jsou nejčastější příčinou smrti tvých vrstevníků, téměř každé čtvrté dítě je ošetřeno každým rokem pro úraz. Úraz může zcela změnit tvůj život. Trvalé následky úrazu by mohly z tvého života navždy změnit nebo vymazat mnoho věcí, které mají pro tebe velkou hodnotu. Přitom lze úrazu předejít odpovědným chováním.  Jak se chováš ty? Odpověz na otázky dotazníků a ujistíš se.  V každé životní situaci by se každý měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa.“

(citace ze stránek www.szu.cz)

Dotazník (na stránkách Státního zdravotního ústavu)