Archiv pro Červen, 2015

Jdeme na prázdniny

Je tu závěr školního roku 2014/2015. A rok to byl opět velmi úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, olympiád, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu i kraje. …text pokračuje


MFF Strážnice – Tady jsme doma

Ve dnech 25.-27. června se žáci 3.-4. třídy a někteří členové národopisných souborů zúčastnili 70. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. V loňském roce se zapojili do celostátního projektu Tady jsme doma, jehož „smyslem je snaha ukázat učitelům, a jejich prostřednictvím dětem, cestu k významné části našeho kulturního dědictví, tj. k tradiční lidové kultuře, která otevírá bránu k ostatní naší kultuře a umění.“(Dr. Alena Schauerová, vedoucí projektu) …text pokračuje


Závěrečná oslava KUCHAŘINEK

Dívky 3. třídy, které navštěvovaly kroužek „Berušky“ a „Kuchařinky“, organizovaný při ŠD na 1. stupni, se dne 15. 6. sešly ve školní družině na slavnostní rozlučkové párty.

Příjemnému posezení a vzpomínkám na různé zážitky nejprve předcházela příprava bramborového salátu. Poté byl u slavnostně prostřeného stolu pronesen krátký přípitek. Třešničkou na dortu byl skutečný dortík, na kterém si všechny holky moc pochutnaly.

Přejeme nejen kuchařinkám, ale všem žákům třetí třídy úspěšný nástup do nového prostředí ve škole na zámku ve školním roce 2015 – 2016.


Jeden za všechny, všichni za jednoho!

I během 2. pololetí se žáci zdokonalovali ve své zručnosti. Zájem učit se nové věci, tvořit a vyrábět je u žáků 6. třídy nebývalý.

Dívky se otáčejí lépe ve cvičné kuchyni, kde už se svými spolužáky připravili řadu pokrmů, dezertů a dokonce i dort. …text pokračuje


Rozloučení s předškoláky

Červen je měsíc výletů a také loučení se školním rokem.
V mateřské škole jsme se loučili ve středu 17. června. Děti si připravily program z písniček, básní a tanečků, které se v průběhu roku ve školce naučily. Od 1. září nastoupí do 1. třídy 8 školáků, na památku si ze školky odnesli pamětní list a pěknou pohádkovou knížku.
Přejeme všem krásné prázdniny.


Výlet dětí do Poličky

V úterý 16. června jsme si s dětmi udělali další výlet – tentokrát do Poličky. Navštívili jsme tamní muzeum, interaktivní výstavu s názvem „Král do boje táh“.
Prohlídku jsme zahájili výkladem paní průvodkyně o založení města Poličky a jeho historii. Děti obdivovaly maketu města a repliku královské koruny.
…text pokračuje


„Hajný je lesa pán…“

Popěvek této známé písně si dne 11. 6. pobrukovaly děti školní družiny na 1. stupni při výpravě k hájence v lese Templu. Tam nás již očekával a přivítal pan hajný Houdek, který posléze v příjemném lesním prostředí u ohniště seznámil malé posluchače s náročným, ale i zajímavým povoláním hajného.

…text pokračuje


Zdař bůh, Kutná Horo!

Město stříbra se letos ve dnech 10.-11. 6. vydali na svém školním výletu objevovat naši šesťáci. Jejich zájem upoutala hlavně exkurze do středověkého stříbrného dolu Osel, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o těžbě stříbra a hlavně o nelehkém životě tehdejších horníků. Naplněni dojmy (někteří i se zakoupeným pražským grošem v kapse) přenocovali v kempu v nedalekém Malešově.

…text pokračuje