Archiv pro Srpen, 2013

Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 2. září 2013. Provoz MŠ je od 6.30 do 15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.

Řád mateřské školy

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání


Organizace vyučování v 1. třídě

  • 2. 9. Slavnostní přivítání v 9 hodin v učebně 1. třídy (budova na sídlišti)
  • 3. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7:45 – 9:25 hod.)
  • 4. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7:45 – 10:25 hod.)

Po skončení vyučování dne 3. a 4. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou. …text pokračuje


Informace školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 3. září (v pondělí 2. září bude v provozu školní družina pro 1.-3. třídu v budově 1. stupně na sídlišti pouze v době od 6.45 do 7.45 hod.). Zápisní lístky si vyzvednou žáci u vychovatelek v pondělí 2. září. …text pokračuje


Výuka náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 19. září ve 12.10 hod. (žáci 1. a 2. třídy) a v 13.00 hod. (ostatní – budova 2. stupně).


Dechové oddělení ZUŠ

Pan učitel Císař bude přítomen v učebně ZUŠ na zámku ve čtvrtek 5. září ve 12.30 hod. Žádá všechny žáky, aby si za ním přišli domluvit rozvrh hodin.


Informace školní kuchyně

Pro školní stravování platí následující pravidla:

  • přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky,
  • podpisem přihlášky na stravování se rodiče zavazují po celou školní docházku včas a řádně odhlašovat děti v nepřítomnosti ve škole ze stravování, …text pokračuje

Zahájení školního roku 2013-14

znakŠkolní rok 2013/2014 bude zahájen v pondělí 2. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9 hodin.

V úterý 3. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.). Organizace prvních školních dnů prvňáčků bude upřesněna na slavnostním zahájení, kde rodiče rovněž obdrží všechny potřebné informace. …text pokračuje