V letošním školním roce nabízí žákovská knihovna kromě běžných výpůjček knih i novinku. Každý týden v úterý a ve čtvrtek o velké přestávce jsou připraveny ve školní knihovně pro žáky různé rébusy, kvízy, doplňovačky, křížovky, osmisměrky a jiné.

Nejenže se děti zdokonalí ve čtenářské gramotnosti, ale za správně vyřešený a vyplněný úkol získají po domluvě s vyučujícími českého jazyka jedničku.

…text pokračuje