Archiv pro Září, 2010

Chraňte nás

3. říjen je významný den. Je to Světový den zvířat.

Ve školní družině jsme si ho připomněli povídáním si o jejich životě, jejich příbytcích, způsobu obživy a potřebě všechna zvířata chránit a pečovat o ně.

Děti 4. a 5. třídy k tomuto svátku zvířat vyrobily krásný obraz.


A pořád se něco hraje

Na úterý 5. října je pro žáky připraven vzdělávací program agentury Forrest Gump s názvem A pořád se něco hraje. …text pokračuje


Vyhodnocení sběru papíru

Přinášíme informace o sběru papíru ukončeném ke dni 15. 6. 2010. Společnost ALFA SCRAP s.r.o. vyhlásila na školní rok  2009 – 2010 soutěž ve sběru papíru a PET víček. Soutěžila celá škola, rozhodovalo celkové množství odevzdaného sběru. Naše škola se umístila na 5. místě a získala finanční odměnu 1000,- Kč. …text pokračuje


Dávají za nás ruku do ohně …

…je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Jejím cílem je, aby děti vyjádřily poděkování hasičům za jejich zodpovědnou a obětavou práci pro nás všechny.

Po loňské úspěšné návštěvě žáků 2.-4. třídy stanice HZS v Bystřici nad Pernštejnem jsme využili nabídky nadstrážmistra pana Martina Janečka seznámit s prací profesionálních hasičů i letošní prvňáčky a druháky.

…text pokračuje


Evropský den jazyků

I v letošním roce jsme považovali za důležité připomenout si 26. září – Evropský den jazyků. Tento den se slaví z iniciativy Rady Evropy již od roku 2001 a jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

Hledali jsme způsob, který by názorně ukázal našim žákům potřebu učit se cizím jazykům nebo by mladším žákům naší školy pomohl poznat krásy Evropy. Proto jsme letos volili řadu menších projektů, které by odpovídaly jednotlivým věkovým kategoriím.

Protože 26. září připadlo letos na neděli, tak se můžete dočíst o dni jazyků v několika článcích našich stránek. Všechny společně vám však připomenou, že i vy dokážete mluvit několika jazyky a za hranicemi naší vlasti se pro vás skrývají mnohá překvapení.


Napříč Evropou

aneb den jazyků u nás na zámku…

Žáci 5. třídy „odletěli“ se společností Finnair z Prahy-Ruzyně do Helsinek, aby během jednodenního projektu poznávali krásy Finska. Během 1 dne se seznámili se zemí tisíců jezer, sobů, zimních sportů, ale i výborných hudebních rockových a metalových skupin. Nezapomněli odhadnout vzdálenost obou hlavních měst, zorientovali se na mapě Evropy, naučili se přečíst pár slov z Finštiny a pochopili otázky typu: „Proč má každý Fin doma alespoň jedno pruhované tričko?“ nebo „Proč mezi Finy nikdy nezapadnete, když nebudete mít hrnek s postavičkami Mumínků a Aaltovu vázu?“

…text pokračuje


České koláčky, slovenské korbáčky a čaj o páté…

Na oslavu Evropského dne jazyků se letos žáci 1.-3. třídy chystali po celý týden.

Úkolem žáků 1. třídy bylo reprezentovat Českou republiku, druháci ostatním přiblížili Slovensko a třeťáci, kteří se již téměř měsíc učí angličtinu, si mohli troufnout představit Velkou Británii. Cílem celého projektu bylo ukázat dětem jazykovou rozmanitost, představit kulturu jednotlivých zemí a rovněž je i motivovat k jazykovému vzdělávání.

…text pokračuje


Týden s podzimníčkem

Ve dnech 20.-24. září proběhl v mateřské škole týden s Podzimníčkem.

  • V pondělí děti zpívaly podzimní písničky, které hádaly podle obrázků, recitovaly básničky s ptákem Podzimníčkem.
  • V úterý děti vyráběly barevné papírové draky. Draci nám nyní (zavěšeni na oknech) zdobí třídu.
  • Ve středu jsme modelovali. Houby a houbičky si můžou rodiče prohlédnout na výstavce.
  • Ve čtvrtek děti s velkou chutí ochutnávaly brambory pečené v ohni.
  • V pátek vykreslovaly obrázky s podzimní tematikou.

Na závěr jsme společně zhodnotili celý týden a děti si domů odnesly malou sladkost a omalovánky.