Štítky EU

Škola uspěla s žádostí o dotaci

Naše škola uspěla s žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Od 1.9.2021 budeme realizovat projekt s názvem „Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka II“ (reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019686).
Projekt je zaměřen na následující témata: …text pokračuje


Projektový den – Hrajeme si chytře

Motto: Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. A naopak, ruka je to, co – poháněno hlavou – něco tvoří. (Marie Montessori)

Na sklonku listopadu bylo v mateřské škole rušno. Dopoledne se tu sešli žáci 1. – 3. třídy ZŠ s dětmi ze školky. …text pokračuje


Zahajujeme programy primární prevence

Programy primární prevence – součást projektu EU Peníze do škol, do kterého se škola zapojila, budou pokračovat i v tomto roce. Šesťáci absolvují první program již 16. září, sedmáci o týden později. Pokud vás zajímá obsah jednotlivých interaktivních programů, jsou další informace určeny právě vám.  …text pokračuje


Uzavírá se 1. rok evropského projektu

S koncem školního roku se uzavírá první etapa projektu Evropské unie  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách  v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  do kterého se naše škola zapojila od září 2010.

Díky tomuto projektu mohli  být žáci 7. ročníku jednu hodinu týdně v předmětech Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk  vyučováni v menších skupinach. Cílem bylo lepší zvládnutí učiva. Celkem se v rámci projektu takto uskutečnilo 144 vyučovacích hodin. …text pokračuje


O čem byly programy primární prevence

V předposledním březnovém týdnu absolvovali žáci 2. stupně závěrečné části programů primární prevence, které jsou součástí projektu EU Peníze do škol. Programy vedli lektoři centra prevence Nadosah – zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou – Mgr. Lenka Justová a Bc. Martin Homolka. …text pokračuje


Co přináší projekt EU

IMG_0624V září 2010 zahájila naše škola projekt EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Po vybavení tříd moderní interaktivní technikou začalo především pro pedagogy období náročné práce. Museli se s touto technikou důkladně seznámit, naučit se s ní pracovat, ale hlavně museli začít připravovat nové materiály, které přináší do výuky nový náboj, motivují žáky k lepším výkonům a také je vtahují více do procesu poznávání. Za těch několik měsíců učitelé připravili a ve výuce využili desítky kvalitních materiálů, jejichž náročné přípravě obětovali často i svůj volný čas. Oceněním je jim však určitě to, když vidí, že vyučování žáky zajímá, někdy možná dokonce baví. 🙂

…text pokračuje


Projekt EU pokračuje

Součástí projektu Evropské unie Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, do kterého se naše škola zapojila, je  i tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Během podzimních prázdnin byla v šesti třídách nainstalována technika, která umožňuje použít moderní metody výuky, jejichž cílem je zvýšit kvalitu výuky.

Věříme, že modernizace výuky splní své cíle – zvýšení dynamiky, originality, názornosti, interakce mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. …text pokračuje


Škola se zapojila do projektu Evropské unie

Základní škola se zapojila do projektu EU peníze školám v rámci nové oblasti podpory OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. …text pokračuje