Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka

č. p. 1

592 51 Dolní Rožínka

IČ: 433 80 247

IZO:102931992

ID datové schránky: ms6pdpb