Archiv pro Září, 2016

MŠ – zrušení schůzky

Schůzka rodičů plánovaná na čtvrtek 29. 9. 2016 se ruší. Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkuji za pochopení.


Exkurze Polsko 2016

aneb z Rožínky až do Krakova a zpět

Na programu celodenní exkurze žáků 5.-9. třídy z Dolní Rožínky bylo putování za krásami bývalého hlavního města Krakova a solného dolu ve Věličce.

Po pětihodinové cestě autobusem nás přivítala příjemně naladěná polská průvodkyně, která účastníky zájezdu poutavým způsobem seznámila s nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším městem Polska. A tak jsme zjistili, že Krakov je skutečnou metropolí se vším všudy. …text pokračuje


Schůzka rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v úterý dne 27. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2016-17, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Rybářský kroužek

Zájemci o rybářský kroužek od 8 do 15 let se mohou hlásit u paní Peňázové. Kroužek se bude konat jednou za týden jednu hodinu, zahájen bude 21. září ve 14 hodina hřišti na sídlišti. Vedoucím kroužku je pan Jan Musil.


1. září – prvňáčci poprvé

Kamera, klapka… a jedem. Dnes 1. září 2016 padly první záběry připravovaného snímku Školáci 2016 – 2025, jehož premiéra je naplánovaná na poslední červnové dny za devět let přesně. Hlavními aktéry je třináctka začínajících herců, která se v nelehkém filmařském světě musí teprve rozkoukat.

…text pokračuje


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2016/2017 nabízí základní škola následující kroužky:

  • národopisný soubor – vede PaedDr. Ivana Janoušová, Mgr. Simona Špačková,
  • kroužek angličtiny ve 2. třídě – vede PaedDr. Ivana Janoušová,
  • kroužek logopedické prevence – vede Ivana Křenková,
  • kroužek zdravého životního stylu – vede Ivana Křenková,
  • břišní tance – vede Mgr. Hana Punčochářová,
  • základy programování – vede Mgr. Pavel Špaček,
  • florbal – vede Mgr. Ondřej Dvořák,
  • kroužek ruštiny – vede Mgr. Dagmar Vetešníková,
  • rybářský kroužek pro děti od 11 do 15 let – vede Jan Musil, přihlášky přijímá Eva Peňázová,
  • taneční kroužek pro 1.-5. třídu – vede Radka Večeřová (470 Kč na půl roku).

Zájemci se mohou hlásit u vedoucích kroužků, kroužky se budou konat v případě dostatečného počtu zájemců. Termín konání bude upřesněn podle možností zájemců.