Štítky Informace

Informace k ošetřovnému

Upozorňujeme rodiče, že na ošetřovné má nárok jeden z rodičů dítěte do 10 let po dobu 9 dnů. Zatím probíhá schvalování novely zákona, včera večer zákon schválila poslanecká sněmovna, dnes 25. 3. od 14 hodin jej bude projednávat senát. Pokud senát zákon schválí, musí jej podepsat prezident. Potom teprve bude zákon platný.
Jakmile bude zákon účinný, bude škola vydávat potvrzení školy i pro dítě starší 10 let, které nedovršilo 13 let.

Senát dnes 25. 3. novelu schválil, po podpisu prezidentem zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. vztahuje se na děti od 10 do 13 let, nevztahuje se na dítě, kterému je již 13 let). Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Od  26. 3. si rodič může potvrzení vyzvednout v kanceláři školy (tel. 775 561 737, E. Peňázová). Žádáme rodiče, aby si připravili rodné číslo dítěte.

Potvrzení Vám můžeme zaslat i elektronicky. Žádost zasílejte na e-mail makovsky@zsdr.cz. V žádosti uveďte jméno dítěte a u dětí z MŠ také rodné číslo.

…text pokračuje


Domácí vzdělávání

Aktualizace dne 17. 3. 2020

Od úterý 17. 3. spouštíme dálkové vzdělávání prostřednictvím školního systému EduPage.

Důležité informace

 • Všichni učitelé budou každý den v době od 9 do 11 hodin přítomni v systému EduPage a budou připraveni komunikovat se žáky.
 • Spolupráce bude probíhat zásadně v prostředí EduPage (žádný učitel nebude odpovídat na dotazy na svých soukromých účtech ani jiných sociálních sítích).
 • Ke komunikaci můžete (rodiče i žáci) využít buď
  • CHAT (pokud jste do EduPage přihlášení přes internetový prohlížeč) – spustíte ho v pravém horním rohu stránky, když kliknete na obrázek dvou světle modrých bublinek vedle bílé obálky,
  • ZPRÁVY (pokud využíváte aplikaci EduPage v mobilu nebo tabletu) – kliknutím na žluté obálky.
 • Minimálně jedenkrát týdně vydá každý učitel prostřednictvím EduPage pokyny, co by měli žáci doma udělat.
  • Důraz budeme klást zpočátku hlavně na český jazyk, matematiku, anglický jazyk. Postupně se objeví informace i do ostatních předmětů.
 • Žák je povinen se do systému pravidelně hlásit, s úkoly se seznamovat a vypracovávat je (POZOR – žáci musí být v EduPage přihlášeni pod svými žákovskými účty! Nikoliv pod účty rodičů.).
 • Pokud si s úkoly žák neví rady, komunikuje problémy s učitelem prostřednictvích chatu/zpráv. Učitel zároveň se zadáním může sdělit, jakou formou lze vypracované úkoly odeslat ke kontrole.
 • Úkoly budou u menších dětí převážně z učebnic a pracovních sešitů, které mají žáci doma.
 • Systém dálkového vzdělávání bude vyhodnocen příští pondělí (23. 3.) a případně bude upraven.

…text pokračuje


Mimořádné opatření

Aktualizace 16. 3.:

Z důvodu odhlášení všech dětí bude mateřská škola do odvolání uzavřena. Žádáme rodiče, aby sledovali informace o případném obnovení provozu zde na stránkách školy. 

Žádáme rodiče, aby ke komunikaci s učiteli využívali výhradně systém Edupage. Telefony do sboroven (775 561 734 a 775 561 735 jsou mimo provoz). Telefon ředitele školy je funkční (775 561 738), rovněž telefon do mateřské školy je v provozu (775 561 733) – provozní doba 8.00-14.00 hod.

Aktualizace 13. 3.:

Upozorňujeme rodiče děti z MŠ, že do školky budou od pondělí přijaty jen děti naprosto zdravé (bez kašle, rýmy a teploty). Děkujeme za pochopení. …text pokračuje


Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby se v případě pobytu v zahraničních regionech během jarních prázdnin, které jsou ohnisky nákazy koronavirem, řídili pokyny ministerstva zdravotnictví:

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Další informace najdete také na stránkách ministerstva školství. (www.msmt.cz) a na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

Žádáme rodiče, aby v případě pobytu v regionu, který je zasažen epidemií koronaviru, neprodleně informovali po návratu ředitele školy.


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají  v úterý 19. listopadu v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 19. září ve 13.20 hod. v budově 2. stupně. Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 2. září 2019. Provoz MŠ je od 6.15 do 15.15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Zahájení školního roku 2019-20

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 8.30 hodin.

V úterý 3. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.). …text pokračuje